Do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie.

Na podstawie § 26 pkt 2 podpunktu 2) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie z dniem 10.06.2023 roku składam pisemną rezygnację z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Tym samym podtrzymuję rezygnację złożoną ustnie podczas zebrania Zarządu w dniu 10.06.2023 roku.

Uzasadnienie:

W trakcie prac w Zarządzie nastąpiły istotne różnice w sposobie postrzegania wzajemnych relacji pomiędzy członkami Zarządu w zakresie kompetencji, sposobie podejmowania decyzji i rozumienia priorytetu spraw w zakresie ważności i kolejności ich załatwiania. Jako nowy członek Zarządu dokooptowany do składu w trakcie trwania kadencji, jako jedyne rozwiązanie widzę złożenie swojej rezygnacji. Podtrzymuję deklarację pomocy i pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną podczas Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Krzysztof Mycek

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments