Odpowiedz do: Propozycja zmian w regulaminie

Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita – Zabierzów Fora Ogród Działkowy Propozycja zmian w regulaminie Odpowiedz do: Propozycja zmian w regulaminie

#1445
Petko
Forumowicz

  Witam

  Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z egzekwowaniem regulaminu działkowego względem prawa obowiązującego w Polsce od 1981 roku ustawie o ochronie środowiska gdzie zabezpieczeniem prawnym zostały objęte wszystkie drzewa i zadrzewienia znajdujące się na terenie miast, wsi i osiedli.

  Cytat:

  „Przepis ten w nieco zmienionej formie, już jako ustawa o ochronie przyrody (ustawa z dnia 17.04.2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami), funkcjonuje do dziś. Wymusza on na właścicielu drzewa i krzewu (czyli właścicielu gruntu) uzyskanie zgody na wycinkę. O zgodę taką należy wystąpić do terytorialnego organu administracji (urzędu gminy lub miasta), na obszarze którego drzewo lub krzew rośnie.

  Należy wiedzieć, że obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy również drzew i krzewów martwych (suchych). Zezwolenie na wycinkę nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew w wieku do 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych. To odstępstwo, nie dotyczy jednak obiektów wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków (np. parków, alei, ogrodów, a nawet całych dzielnic miast).

  Zieleń znajdująca się na terenie takich obiektów podlega pełnej ochronie, a co za tym idzie, na wszelkiego typu prace przy drzewach i krzewach wymagane jest uzyskanie wcześniej zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ). Dotyczy to również prac związanych z wykonywaniem cięć w koronach drzew.”

  Tak więc czy to użytkownik działki ma wystąpić o pozwolenie, zapłacić za wycinkę itd. itp???

  Nie sądzę żeby regulamin działkowy zachęcił działkowców to działań w tym kierunku. Myślę, że ten przepis jest wprowadzany ponieważ faktycznie gdzie nie gdzie drzewa przeszkadzają sąsiadowi. Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem byłaby rozmowa z sąsiadem, prośba o przycięcie drzew lub krzewów, a nie wprowadzanie zapisów, które myślę że w żaden sposób nie wymuszą na użytkownikach działek wycinki drzew.

  Pozdrawiam

  Piotr