Odpowiedz do: Propozycja zmian w regulaminie

Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita – Zabierzów Fora Ogród Działkowy Propozycja zmian w regulaminie Odpowiedz do: Propozycja zmian w regulaminie

#1685
komart1
Forumowicz

    lex retro non agit – paremia: prawo nie działa wstecz.

    rejestracja w KRS w dniu 17.10.2014 r, Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kmita”,nie stanowi, że ogród powstał w tej dacie. To tylko zmiana prawna a nie rzeczywista. Działkowcy wiedzą, że ogród powstał ponad 34 lata temu. Wówczas obowiązywał trochę mniej restrykcyjny regulamin ogrodu, ale Zarząd wymaga i  wydaje uchwały, w których grozi odebraniem działki. Wedle informacji opublikowanych na stronie, z obecnym Zarządem jest skonfliktowanych 23 osoby, a nie liczę tych indywidualnych.  Zarząd nie wykonuje par. 40 regulaminu pkt. 15 (sam składałem skargę, bez odpowiedzi), pkt. 16 regulaminu (przy bramie nr 2 leżą od wielu miesięcy betonowe kręgi, w jakim celu?), pkt. 17 i 18 – niedostępny dla działkowców i czł. Stowarzyszenia na tablicy czy stronie internetowej, a już szczególnie par. 35 regulaminu w utrzymaniu porządku i czystości w całości. Kontenery czy inne pojemniki na odpady stałe działkowe nie są „łaską” Zarządu tylko jego obowiązkiem. na kontener „się poluje”, bo Zarząd ani administrator strony nie są w stanie podać konkretnej daty podstawienia w/w urządzenia śmieciowego.A sądzę, że prawie każdy działkowiec czy opiekun działki chciałby to wiedzieć wcześniej. a jaki to problem? Tylko nieudolność Zarządu i przedmiotowe, a nie podmiotowe traktowanie nas wszystkich. Myślę, że niektórzy członkowie Zarządu są zmęczeni, nie mają czasu ani ochoty dalszym zarządzaniem ogrodem,winni zrezygnować honorowo z zajmowanych stanowisk. Jestem pewien, że na ich miejsce znajdą się osoby godne zaufania.

    „Zróbmy front, Zarząd stąd”