Odpowiedz do: Kanalizacja

#2135
Anonim

    witam Wszystkich,

         mamy nielada problem proszę Państwa, bo nasze działki są usytuowane na podłożu wapiennym i wszelkie namakanie gruntu powoduje osuwanie zbocza, dlatego też priorytetem jest przystąpienie do budowy kanalizacji w celu odprowadzenia ścieków z szamb kanałem do przepompowni, a mamy na to rok. Następną sprawą jest odprowadzenie wód opadowych kolejnymi kanałami do rowu, abyśmy się wzajemnie nie zalewali. Pochylone lub dziurawe beczki pod rynnami nic nie załatwiają bo każdy każdego zalewa. Poobserwujcie pękające mury altan, murki ogrodzeniowe, utwardzone ścieżki, schody, podmakające piwnice – to wszystko już się dzieje. Góra się osuwa! Trzeba działać! DM