Informacja dotycząca bramy nr 2

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie informuje, że brama nr 2 została zamknięta w ½ swojej szerokości.

Zostało to podyktowane troską o mienie Ogrodu tj wyremontowanego parkingu oraz wykonanego odwodnienia [możliwość pełnego otwierania bramy wykorzystywały obce ciężkie pojazdy, które zawracając na naszym terenie powodowały zniszczenia].

Informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość pełnego otwarcia bramy nr 2 na wniosek użytkownika działki, zgłoszony dwa dni wcześniej do Gospodarza Ogrodu – Pan Władysław Dominik 721 812 418, w przeciwnym wypadku wjazd i wyjazd należy wykonać przez bramę nr 3.

Jednocześnie informujemy, że obok bramy nr 2 znajduje się czynna furtka zamykana na taki sam klucz jak brama wjazdowa.

W imieniu Zarządu
Marcin Ślazyk
Skarbnik Stowarzyszenia

archiwum / opublikowany przez:

Post Author: Zarząd