Informacja w sprawie ruchu samochodowego na terenie Ogrodu Działkowego Kmita

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że alejki w Ogrodzie są przede wszystkim ciągami pieszymi.

Dopuszczony jest po nich ruch samochodowy celem dojazdu do działki z zachowaniem maksymalnej prędkości do 10 km/h oraz tonażu do 1,5 t. Samochodów nie wolno parkować na alejkach – należy je pozostawić na własnej działce lub na ogólnodostępnych miejscach postojowych zlokalizowanych obok bram wjazdowych nr 1, 2 i 4 oraz przy zbiornikach, Domu Działkowca i studni nr 2.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji gościom zapraszanym przez Państwa na teren Ogrodu.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz