Informacja za rok 2015

INFORMACJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „KMITA” W ZABIERZOWIE ZA OKRES od 01 stycznia do 05 marca 2015 roku

W okresie w/w zrealizowano następujące zadania:

1. Podpisanie umowy z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym o otwarciu rachunku i ustanowieniu pełnomocników upoważnionych do czynności finansowych. W tej kwestii Zarząd postulował utrzymanie dotychczasowego numeru rachunku bankowego, ponieważ utrwalił się on w pamięci naszych działkowców. Po pierwszym sprzeciwie, Bank w drodze wyjątku spełnił nasze życzenie i utrzymał rachunek o tym samym numerze :
30 8591 0007 0020 0017 5128 0001.

2. Podpisanie nowej umowy z dystrybutorem sieci energetycznej TAURON. Złożono wymagane dokumenty, sprawa jest w toku załatwiania.

3. Wystąpienie do Sądu Rejonowego Kraków – Krowodrza, Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach z wnioskiem o wpis do Ksiąg Wieczystych. Złożono wymaganą dokumentację, sprawa jest w toku załatwiania.

4. Podpisanie umowy z biurem rachunkowym.

5. W dniu 12 lutego 2015 roku z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Józef Zdradzisz pozostając nadal Członkiem Zarządu, Na Prezesa Zarządu został
wybrany Tadeusz Kurpiel.

6. W dniu 26 lutego 2015 roku został przejęty, przez Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” od PZD ROD Kmita, protokołem zdawczo – odbiorczym majątek stały oraz ruchomy w postaci:
– teren ogrodu o powierzchni 18,64 ha, w tym: działki 7,88 ha, drogi i parkingi 1,73 ha, las 7,29 ha, łąka 1,74 ha
– środki trwałe: dom działkowca, drogi, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, pompa, 2 zbiorniki na wodę
– majątek ruchomy w postaci przedmiotów, narzędzi, materiałów
– dokumentację biurową
– dokumentację finansową
– klucze

Post Author: Zarząd