Komunikat n/t kontenerów na odpady

Kontenery zostały podstawione, poniżej podstawowe zasady korzystania z nich:

Kontener na odpady mieszane przeznaczony jest jedynie dla użytkowników działek położonych na terenie Ogrodu Działkowego Kmita w Zabierzowie prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Kontener służy jedynie do zbiórki odpadów mieszanych.

Odpady mieszane do kontenera należy wrzucać luzem – większe elementy np.: szafki, fotele, prosimy rozebrać na drobne elementy składowe i dopiero takie ułożyć ściśle w kontenerze tak by zajęły jak najmniej miejsca.

Zabrania się pozostawiania innych odpadów w workach lub luzem przy kontenerze.

Zabrania się wrzucania do kontenera innych odpadów niż odpady mieszane, składowanie tych odpadów poza swoją działką podlegać będzie działaniom regulaminowym.


Zwracamy się z prośbą o rozsądne gospodarowanie składowanymi odpadami w kontenerach, gdyż przeładowanie każdego kontenera skutkuje dodatkową opłatą na składowisku odpadów.

Post Author: Zarząd