Na zebraniu 08.02.2021 r. Zarząd podjął następujące uchwały

„Uchwała Nr 2/NP10/2021”

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA podejmuje Uchwałę, że wpłaty za energię elektryczną
bez podawania stanu odczytu licznika w altanie
oraz
bez podawania ilości zużytych kWh w rozbiciu na taryfy
będą rozliczane jako zapłata taryfy I (pierwszej) wg obowiązującej stawki w dniu zapłaty.

>> jak prawidłowo wypełnić przelew?


„Uchwała Nr 5/NP10/2021”

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA zobowiązuje wszystkich użytkowników działek,
którzy zalegają z opłatami
by opłaty zostały uregulowane do dnia 15.03.2021 r.

W przeciwnym wypadku od dnia 31.03.2021 r. zostanie wyłączony dopływ prądu w skrzynkach SR.

Powtórne włączenie prądu będzie się wiązało z uiszczeniem opłaty elektrykowi obsługującemu ogród.

Jeżeli dłużnicy w dalszym ciągu będą unikać płatności to zostaną podjęte czynności opisane w Ustawie o Ogrodach, w naszym Statucie oraz Regulaminie, aż do wszczęcia procedury wypowiedzenia prawa do działki.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz