Odczyt liczników elektrycznych

Informujemy, że dnia 10 lipca 2018 r. zostały dokonane odczyty liczników energii elektrycznej w skrzynkach rozdzielczych SR.

Po dokonaniu weryfikacji przez Zarząd Stowarzyszenia zostały stwierdzone duże niezgodności pomiędzy wskazaniami zużycia energii elektrycznej, a dokonanymi wpłatami przez działkowców.

W związku z powyższym Zarząd podjął Uchwałę nr 3/6/2018 o treści:

„Wyznacza się dzień 15 sierpnia 2018 r. jako termin graniczny do uregulowania płatności za zużytą energię elektryczną (wg cen obowiązujących w 2018 r. i terminie płatności ogłoszonych na tablicach i stronie internetowej) zgodnie z Regulaminem Ogrodu tj.§ 68 pkt. 1 do 4.

Po tym terminie w przypadku braku zapłaty zostanie wyłączony dopływ energii elektrycznej do altany”.

W związku z brakiem osoby przyjmującej wpłaty informujemy, że w przypadku braku spisanego stanu licznika w altanie, do którego została uregulowana płatność, Działkowiec może uzyskać taką informację podczas trwania dyżuru telefonicznego pod nr telefonu 665 555 538.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Ogrodu § 68 pkt. 5 w przypadku stwierdzenia ingerencji Działkowców w skrzynkę rozdzielczą SR Zarząd jest uprawniony do zastosowania kary pieniężnej.

Zabierzów, dnia 28 lipca 2018 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes Janina Śliwa

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz