Odpady zielone, gałęzie

Informujemy, że od 16.08.2019 r. będzie można składować gałęzie, które na przełomie sierpnia i września zostaną zmielone rębakiem przez wynajętą firmę.

Miejsca składowania jak w poprzednim roku to okolice studni nr 2 oraz zbiorników.


Rębak do gałęzi – aktualizacja

Mielenie zgromadzonych gałęzi odbędzie się w dniach 9-10 września.

Informujemy, że rębak jest przystosowany wyłącznie do mielenia gałęzi, składowanie innych odpadów zielonych (trawa, chwasty, liście, deski, palety i odpady zmieszane) jest zabronione.

Po tym terminie wszelkie odpady zielone, w tym gałęzie, należy przechowywać i utylizować we własnym zakresie. Zabronione jest składowanie odpadów zielonych poza swoją działką.

We wszystkich stwierdzonych przypadkach nie zastosowania się do powyższych informacji będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane w Regulaminie Ogrodu.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz