Ogłoszenie dotyczące odkażania sieci wodnej ogrodu

Informujemy, że przeprowadzane jest czyszczenie i odkażanie zbiorników wodnych ogrodu. Proces ten odbywa się etapami, w związku z czym nie przewidujemy dłuższych przerw w dostawie wody na działki.

W sobotę 2 lipca 2022 r., w godzinach 8 do 12 nastąpi wpuszczenie wody ze środkiem dezynfekującym w sieć wodną ogrodu. Prosimy użytkowników działek, by przepuścili tę wodę przez własną sieć. Jednocześnie przypominamy, że woda ta nie nadaje się do spożycia ani też do podlewania roślin.

Po tym terminie nastąpi płukanie sieci ze środka dezynfekującego, czynność tę powinni wykonać również użytkownicy działek.

Przypominamy, że nawet po dezynfekcji jest to w dalszym ciągu woda techniczna, aż do chwili ogłoszenia wyniku z przeprowadzonego badania na tablicach informacyjnych.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz