Opłaty obowiązujące w roku 2016

Informujemy o nowym rachunku bankowym w banku ING Bank Śląski S.A. do wpłat ogrodowych. (Jest to ten rachunek o którym zostaliście Państwo powiadomieni w zawiadomieniu.)

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2016 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 0,80 zł x m² I – 31.05.2016
II – 31.07.2016
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok 30.06.2016
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,6673 zł / kWh
do 30-09-2016
na bieżąco
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,3359 zł / kWh
do 30-09-2016
na bieżąco
wg wskazań licznika
UWAGA zmiana opłat za energię elektryczną
od dnia 01-10-2016 r.jest:
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,6801 zł / kWh
od 01-10-2016
na bieżąco
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,2757 zł / kWh
od 01-10-2016
na bieżąco
wg wskazań licznika
UWAGA zmiana opłat za energię elektryczną
od dnia 01-01-2017 r.jest:
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,6785 zł / kWh
od 01-01-2017
na bieżąco
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,2692 zł / kWh
od 01-01-2017
na bieżąco
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek
Stowarzyszenia
OR Opłata remontowa 2.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Zaległości z lat ubiegłych należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2015 roku: opłaty w 2015 wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać na rachunek bankowy