Opłaty obowiązujące w roku 2017

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2017 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa

0,80 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)

I – 31.05.2017
II – 31.07.2017
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok 30.06.2017
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,6785 zł / kWh
od 01-01-2017
na bieżąco
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,2692 zł / kWh
od 01-01-2017
na bieżąco
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek
Stowarzyszenia
OR Opłata remontowa 2.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Zaległości z lat ubiegłych należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2016 roku: opłaty w 2016 wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać na rachunek bankowy.