Opłaty obowiązujące w roku 2018

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2018 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,00 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 31.05.2018
II rata do 31.07.2018
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 30.06.2018
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,7029 zł / kWh
od 01-01-2018
na bieżąco
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,2720 zł / kWh
od 01-01-2018
na bieżąco
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 2.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Zaległości z lat ubiegłych należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2017 roku: opłaty w 2017 wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadza od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania działkowcy, którzy nie mają przyłącza do kanalizacji są zobowiązani do wpłaty kolejnej raty w kwocie 500,00 zł w terminie do 30 listopada 2018 r z opisem: “wpłata na kanalizację”. Sprawdź – LINK

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

wpłata na kanalizację Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji 500,00 zł II rata do 30.11.2018
Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311