Opłaty obowiązujące w roku 2019

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2019 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 31.05.2019
II rata do 31.07.2019
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
I rata do 31.05.2019
II rata do 31.07.2019
wysokość opłaty zostanie ustalona przez Zarząd
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 30.06.2019
EL I Energia z licznika
taryfa I
0,6080 zł / kWh
od 01-01-2019
na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL II Energia z licznika
taryfa II
0,2568 zł / kWh
od 01-01-2019
na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 2.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Zaległości z lat ubiegłych należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2017 roku: opłaty w 2018 wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadza od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Opłata inwestycyjna za 2019 rok: 1.000,00 zł (w dowolnych ratach) opis „kanalizacja”

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

kanalizacja Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji 1000,00 zł do 30.09.2019
Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311