Opłaty obowiązujące w roku 2014.

Nr konta bankowego ROD Kmita w Zabierzowie:
(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie
z numerem otrzymanym w dokumentach
w przypadku niejasności / różnych numerów konta
prosimy o natychmiastowy kontakt)

82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

Poniżej ustalone opłaty na rok 2014 i terminy ich wnoszenia:

Fundusz rozwoju Ogrodu: symbol FR

I rata: 60 zł do 31.05.2014r

II rata: 60 zł do 31.07.2014r

Fundusz administracyjny: symbol FA

80 zł – do 31.07.2014r

Energia ogólna: symbol EO

75 zł – do 30.06.2014r

Opłata energetyczna: symbol OE

20 zł – do 31.07.2014r

Składka członkowska: symbol DZ

0,19 zł/m2 – do 31.05.2014r

Prąd z licznika :

UWAGA od 1.02.2014r obowiązują nowe opłaty za prąd

licznik jedno-taryfowy:

0,6868 zł/kWh

licznik dwu-taryfowy:

I taryfa:
0,6868 zł/kWh

II taryfa (nocna):
0,2658 zł/kWh

Opłata inwestycyjna (płatna przez nowego użytkownika działki):   1 350 zł

Wpisowe (płatne przy zmianie użytkownika działki): 150 zł

Wpłacając pieniądze przelewem na konto prosimy o podanie symbolu opłaty, której dotyczy wpłata

(np.: EO – energia ogólna )

Przy wpłacie za zużyty prąd z licznika, prosimy o podanie taryfy, stanu końcowego oraz ilości zużytych kilowatów

(np.: I -1999 -150 kWh, II – 999– 200 kWh)

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Opłaty z tytułu składek oraz indywidualnego poboru prądu należy wpłacać na rachunek bankowy