Nowa cena za 1 kWh

Od dnia 01-03-2022 r. obowiązują nowe stawki według taryf:  

Godziny taryfy I (dziennej) od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00  
Stawka bruttu za 1 kWh = 0,7543 zł
– opłaty na bieżąco według wskazań licznika w altanie  

Godziny taryfy II (nocnej) od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00  
Stawka brutto za 1 kWh = 0,3328 zł
– opłaty na bieżąco według wskazań licznika w altanie  

Działkowcy, którzy nie posiadają licznika dwutaryfowego płacą stawkę według taryfy I (dziennej).

Opłaty za zużytą energię elektryczną należy uiszczać według cen obowiązujących w chwili dokonywania płatności.

Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez Działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz