Opłaty za energię elektryczną

Od dnia 01-01-2019 obowiązujące stawki według taryf:  

Godziny taryfy I (dziennej) od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00  
Stawka bruttu za 1 kWh = 0,6080 zł
– opłaty na bieżąco wg wskazań licznika w altanie  

Godziny taryfy II (nocnej) od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00  
Stawka brutto za 1 kWh = 0,2568 zł
– opłaty na bieżąco w/g wskazań licznika w altanie  

Działkowcy, którzy nie posiadają licznika dwu taryfowego płacą stawkę w/g taryfy I (dziennej)

Ważna informacja dla tych Działkowców, którzy posiadają liczniki dwutaryfowe (i korzystają z energii elektr. w chwili obecnej) by umówili się z Panem Elektrykiem Ogrodu by przestawił zegar sterujący. LINK


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadza od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz