Przegląd stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Kmita w Zabierzowie

W dniu 06.07.2018 roku komisja w składzie:

  •  Dariusz Peter,
  •  Janina Śliwa,
  •  Agnieszka Zwolińska,

dokonała przeglądu stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita”.

Uwagi w zakresie ogólnym:

Komisja postanowiła przypomnieć wszystkim Działkowcom o konieczności bezwzględnego usuwania „przerostów” nasadzeń przez ogrodzenia poszczególnych działek. Dbałość o stan ogrodzeń pozwala na zachowanie drożności poszczególnych alejek pomiędzy działkami.

Konieczne jest także przypomnienie Działkowcom, że owoce spadające na alejki, czyli poza teren konkretnej działki, powinny być przez właściciela bezzwłocznie usunięte. Gromadzenie się takich odpadów na alejkach wabi niebezpieczne owady np. osy i stanowi wątpliwą ozdobę alejki.

Komisja przedstawi na zebraniu Zarządu konieczność udrożnienia w niektórych miejscach całkowicie zarośniętego przejścia za ogrodzeniem Ogrodu. Dystans taki pozwoli na prawidłową konserwację siatki ogrodzeniowej.

Przy działce 163 należy usunąć drzewo z terenu wspólnego.

Nad alejką Leśną należy prześwietlić drzewa.

Komisja zaleci Zarządowi przypomnienie działkowcom o ustalonych w regulaminie wysokościach nasadzeń, a odpowiednie ustępy (dotyczące wysokości nasadzeń) z regulaminu zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w ogrodzie. (Sprawdź również: LINK)


Uwagi w zakresie szczegółowym zamieszczono w załączonej tabeli:

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.

 

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz