Przypomnienie o dostarczeniu klucza do furtki

Zarząd zobowiązuje użytkowników działek, na których znajdują się skrzynki przyłączeniowe energii elektrycznej altan do udostępnienia klucza do bramki. Elektryk Ogrodu powinien mieć dostęp do tych skrzynek podczas nieobecności użytkownika danej działki. Klucz będzie w dyspozycji elektryka do wykonania niezbędnych prac.

Decyzja ta jest podyktowana bezpieczeństwem pracy elektryka Ogrodu.

archiwum / opublikowany przez:

Post Author: Zarząd