Przypomnienie

Urząd Gminy Zabierzów zobligował Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita” do przypomnienia Państwu, że każda działka powinna być oznaczona w widocznym miejscu tabliczką z numerem.

Prosimy o sprawdzenie czy takie oznakowanie działki, którą Państwo użytkujecie jest umieszczone we właściwym miejscu.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz