Uprzejmie informuję, iż jest już dostępny (wydrukowany) do odbioru bezpłatnie u Pani Danuty Gierach

„Regulamin i Statut”

Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie.

W imieniu Zarządu
Prezes Janina Śliwa