Uchwała Zarządu nr 14/6/2019 z dnia 15-06-2019r:

  • Wszystkim użytkownikom działek, którzy do dnia 22-06-2019r. godzina 12:00 nie zaktualizują swoich zegarów sterujących (taryfa I i II) poprzez zgłoszenie do elektryka Ogrodu (nr tel.792- 880-155) zostanie wyłączone zasilanie. Opłaty za zużytą energię do dnia zmiany ustawienia zegara należy uiścić wg ceny taryfy I.
  • Zarząd informuje, że koty można karmić tylko i wyłącznie na użytkowanych przez siebie działkach (nie przy ogrodzeniu). Zakazuje się karmienia kotów na terenach wspólnych Ogrodu oraz na alejkach. Wszystkie „Kocie domki” z terenów wspólnych nakazuje się usunąć do dnia 30 czerwca 2019 r. w przeciwnym razie zostaną usunięte (koszt poniosą wszyscy działkowcy).

Zabierzów, dnia 15-06-2019 r.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia: Prezes Janina Śliwa

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz