Usuwanie gałęzi

RĘBAK – informacja.

Informujemy by w dniach od 06 lipca do 31 lipca 2018 porządkować swoje działki (zgodnie z regulaminem)
a w dniach od 01 sierpnia do 4 sierpnia 2018 przenosić na miejsca składowania konary drzew i krzewów – jest zakaz wynoszenia do lasu.

Przypominamy, iż wszelkie przycięcia i wycięcia drzew na użytkowanej działce mają być zgodne z ustawą.

Nadmieniamy, że właścicielem terenu Ogrodu jest Gmina Zabierzów, nasze Stowarzyszenie ma ten teren w użytkowaniu wieczystym a Działkowiec jest tylko dzierżawcą. Gdy Państwo mają konieczność wycięcia drzewa to o zgodę należy wystąpić do właściciela terenu (Urząd Gminy Zabierzów).

Miejsce składowania gałęzi:

 
Dolny teren ogrodu – miejsce na kontener (przy studni).

 
Górny teren ogrodu – miejsce na parkingu przy zbiornikach od „zbiorników” do „pochylonych brzóz”


Zarząd podjął uchwałę o wynajęciu maszyny do rozdrabniania gałęzi by Działkowcy mogli uporządkować i oczyścić swoje działki (gałęzie zostaną zmielone przez upoważnioną firmę). Zwracamy uwagę by znoszone gałęzie układać w „jedną stronę” czyli przycięciami od strony podejścia do układanej pryzmy co znacznie może przyczynić się do obniżenia kosztu mielenia przez skrócenie czasu, który jest niezbędny by obracać konary kierunkiem do urządzenia mielącego.

Apelujemy do Działkowców by gałęzie z terenów wspólnych przenieść na miejsca składowania.

Sprawdź – LINK

Zabierzów, dnia 06 lipca 2018 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

 

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz