Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita informuje, iż Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie dnia 18.08.2015r. zostało wpisane do Ksiąg Wieczystych jako użytkownik terenu na którym znajduje się Ogród w miejsce Polskiego Związku Działkowców.

Fakt ten potwierdził 25.08.2015r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.