Wiadomość Nr 1/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!

Oto pierwsza wiadomość od nowego Zarządu Stowarzyszenia KMITA, wybranego podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 2022. Nazywam się Magdalena Długosz, jestem członkiem Zarządu i podjęłam się być rzecznikiem Zarządu.

Przedstawiam skład Zarządu Stowarzyszenia:

prezes – Piotr Zaborski

wiceprezes – Mirosław Gajewski (zamiana funkcji prezesa i wiceprezesa nastąpiła w dniu 12 czerwca 2022 na prośbę p.Gajewskiego, ze względu na stan zdrowia)

wiceprezes – Krystyna Łęgocka
skarbnik – Antoni Matras
sekretarz – Bożena Kowalczyk-Wiśniewska
członkowie: Magdalena Długosz i Beata Zaikina

Gospodarz Ogrodu – w trakcie ustaleń
Elektryk Ogrodu (czasowo) – Krzysztof Bajer – tel. 792 880 155

KONTAKT z Zarządem

  • Telefon służbowy do Zarządu – 66 55555 38 (czynny pn-ptek g.16.00 – 18.00); informacje dot. tematu rozmowy proszę (o ile to możliwe) uprzedzić sms-em.
  • Można również prowadzić korespondencję z Zarządem drogą mailową wykorzystując adres
  • Ponadto zachęcamy do współtworzenia treści strony www – każdy zarejestrowany użytkownik Ogrodu może dodać swój wpis. Wpisy powinny dotyczyć szeroko rozumianej działalności związanej z użytkowaniem Ogrodu działkowego (uprawa roślin, sprawy organizacyjne, uwagi, ciekawostki dotyczące Ogrodu i jego otoczenia).

INFORMACJE BIEŻĄCE (nr 1)

1. GRANT
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd złożył – w ramach konkursu – wniosek o przyznanie grantu pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Przedstawiliśmy zapotrzebowanie zakupów dla terenów wspólnych Ogrodu w całkowitej kwocie 100.000zł, zgodne z wytycznymi wskazanymi przez Agencję. Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantu na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Liczymy, że w ramach tego grantu pozyskamy maksymalną, możliwą subwencję, przeznaczoną na kanalizację w wysokości 30.000 zł.
Przewidujemy także udział w kolejnych edycjach konkursu, zapowiadanych przez Agencję.
Kiedy otrzymamy powiadomienie o wynikach konkursu (prawdopodobnie połowa lipca) przedstawię Państwu szczegóły.

2. 28 czerwca odbyło się spotkanie członków Zarządu z p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN (ul. Wrocławska 66/109 w Krakowie), realizującym budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie. Spotkanie przyniosło szereg ważnych informacji, którymi podzielę się z Państwem w kolejnej wiadomości (za ok. 2 tygodnie).
Dziś przekazuję jedynie zbiorczą informację nt WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WPŁAT, które powinny być już przez Państwa przelane na konto dedykowane budowie sieci kanalizacyjnej Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311 (ING Bank Śląski S.A.):
2017 r. – 500zł
2018 r. – 1000zł
2019 r. – 1000zł
2020 r. – 1000zł
2021 r. – 1000zł
2022 r. – trzy raty po 1000zł (ustalone przez poprzedni Zarząd). Płatności należy dokonać w następujący terminach:
I rata do 28.02.2022, II rata do 30.06.2022, III rata 30.09.2022

3. OPŁATY obowiązujące w 2022 r.
Z uwagi na opóźnienie, związane ze zwołaniem Walnego Zebrania i wyłonieniem nowego Zarządu, termin wniesienia opłat został odroczony do dnia 15 lipca. Szczegóły związane z wysokością opłat znajdą Państwo na ogrodowych tablicach, a także w zakładce na stronie naszego Stowarzyszenia: https://www.rod-kmita.pl/oplaty-2022/.
Przypominam, że opłaty te należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Nr 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (ING Bank Śląski S.A.).
Prosimy o podawanie właściwych skrótów literowych w tytule przelewu. Przypominam:
OG – opłata ogrodowa
W – opłata za wodę
Cz – składka członkowska
EL1 – energia (wraz z podaniem wskazania licznika) TARYFA I
EL2 – energia (wraz z podaniem wskazania licznika) TARYFA II
WP – wpisowe
OR – opłata remontowa

4. Obecnie w sieci Ogrodu dostępna jest WYŁĄCZNIE WODA TECHNICZNA!
W zeszłym tygodniu został wymyty i odkażony pierwszy zbiornik wody.
W dniu dzisiejszym (29VI) został wymyty i odkażony drugi zbiornik wody.
W sobotę 2 lipca 2022 r., w godzinach 8.00 do 12.00 nastąpi spuszczenie wody ze środkiem dezynfekującym w sieć wodną Ogrodu. Prosimy użytkowników działek, by we wskazanych godzinach przepuścili tę wodę przez własną sieć. Jednocześnie przypominamy, że woda ta nie nadaje się do spożycia ani też do podlewania roślin.
Po godzinie 12.00 nastąpi płukanie zbiorników i sieci ze środka dezynfekującego. Czynność przepłukania własnych sieci powinni wykonać użytkownicy działek.
W poniedziałek 4 lipca próbka wody ze zbiorników zostanie dostarczona do Laboratorium Centralnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Po otrzymaniu wyników badań w zakresie mikrobiologii i w zakresie fizykochemii niezwłocznie powiadomimy Państwa mailowo i na ogrodowych tablicach.

P. Władysław Dominik i Zarząd Stowarzyszenia pragną serdecznie podziękować p. Marcinowi Ślazykowi i p. Krzysztofowi Myckowi za bezinteresowną pomoc w oczyszczaniu zbiorników wodnych.

5. WYPOŻYCZALNIA OGRODOWA
Nowy Zarząd, podczas sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego z P. Prezes Janiną Śliwą, dowiedział się, że w piwnicy Domu Działkowca zgromadzony jest sprzęt i urządzenia pomocne w pracach ogrodowych i drobnych pracach naprawczo-budowlanych. Większość wyposażenia może być – na krótki czas – wypożyczana przez Działkowców.

6. Prośba Zarządu o współpracę i prospołeczną postawę
Uprzejmie prosimy o włączanie się w prace na terenie Ogrodu. Po obejrzeniu stanu terenów wspólnych i stanu działek, wydaje się, że jest bardzo wiele do zrobienia. Oczywiście można prace uporządkowania zlecić firmom zewnętrznym, ale o ile taniej (i przyjemniej!) by było, gdyby Państwo zaoferowali Zarządowi dobrowolną własną pomoc i pracę na rzecz Ogrodu, jeśli chcemy utrzymać opłatę ogrodową w wysokości 1.20zł za metr kwadratowy.

Pragnę przypomnieć zasady utrzymywania dróg i alejek (ujęte w ROZDZIALE VI Regulaminu Ogrodu, dot. Przepisy porządkowych:

§ 59
Działkowiec obowiązany jest:
dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu, systematycznie kosić trawę, przycinać i prześwietlać drzewa oraz krzewy (…), utrzymywać w czystości drogi, skarpy, alejki oraz rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
c) skarpy utrzymywać w nienaruszonym stanie – zabrania się ingerencji w ukształtowanie terenu bez zgody Zarządu Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie zapewnić o pełnieniu swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny. Nikt z członków obecnego Zarządu nie działał uprzednio w takim gremium. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość, a także pomoc i rady ze strony Państwa, które będą przyjęte z ogromną życzliwością.

Szanowni Państwo, czujmy się społecznością ogrodową, pomagajmy sobie nawzajem, dbajmy o estetykę pięknego miejsca, w którym pragniemy odpocząć.

 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

Magdalena Długosz

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz