img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Staraniem ówczesnej dyrekcji Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, na obszarze 18 ha nieużytków koło Zabierzowa zostało wydzielonych 170 działek, na których do dziś wielu działkowiczów z rodzinami może znaleźć chwilę wypoczynku i relaksu.

Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze z ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.

Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).

Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ


Ostatnio dodane ważne informacje:

Wyłączenie wody

Informujemy, że instalacja wodna została opróżniona. Prosimy o zabezpieczenie swoich instalacji na sezon zimowy.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo Działkowców, prosimy o każdorazowe zamykanie bram wjazdowych.

Zarząd Stowarzyszenia


Zaproszenie do składania ofert na przetarg:

Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej ogrodu „Kmita” w Zabierzowie ul. Białych Brzóz 40.

Podstawę opracowania oferty stanową materiały dostępne na stronie internetowej: www.rod-kmita.pl – w formie elektronicznej oraz do wglądu w formie papierowej w Domu Działkowca znajdującego się na terenie ogrodu Kmita, ul. Białych Brzóz 40 w Zabierzowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailem (adres: ) lub w godzinach dyżuru telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00 pod nr telefonu 665 555 538).


Udostępnione materiały do oferty przetargowej to:
 • projekt budowy przyłącza,
 • przedmiar robót,
 • warunki techniczne.

Termin rozpoczęcia robót:
 • przełom listopada i grudnia 2019 roku.

Podstawą wyboru oferty przetargowej będą:
 • termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
 • cena,
 • warunki gwarancji i rękojmi,
 • przedstawienie uprawnień (art.42, ustęp 1 Ustawy Prawo Budowlane),
 • referencje z okresu ostatnich 2 lat.

Miejsce składania ofert:
skrzynka pocztowa znajdująca się na bramie nr 2 ogrodu Kmita w Zabierzowie ul. Białych Brzóz 40

Termin składania podpisanych ofert w zaklejonych kopertach do dnia 18-11-2019 r.

Przedmiar robót do projektu

Warunki str. 1

Warunki str. 2

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” przypomina o konieczności przestrzegania zapisów Regulaminu ogrodu dotyczących rodzaju nasadzeń (nadające się do ogródków działkowych – słabo rosnące) wysokości nasadzeń, usytuowania kompostowników etc., oraz sugeruje, aby wszelkie odstępstwa od regulaminu były w pierwszej kolejności konsultowane między sąsiadami.

Dopiero w przypadku braku osiągnięcia konsensusu w dyskusji z sąsiadami, kolejnym etapem powinno być pismo do Zarządu, który nada sprawie przewidziany Regulaminem bieg.

Komisja Rozjemcza


Przegląd stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Kmita w Zabierzowie

W dniu 22.06.2019 roku komisja w składzie:

 •  Dariusz Peter,
 •  Agnieszka Zwolińska,

dokonała przeglądu stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita”.

Uwagi w zakresie ogólnym:

1/ Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy Białe Brzozy, prosimy wszystkich użytkowników działek graniczących z tą drogą o przycięcie nasadzeń przerastających ogrodzenie Ogrodu oraz gałęzi drzew zwisających nad drogą.

2/ Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Ogrodu wysokość nasadzeń nie powinna przekraczać 1,5 m. Prosimy wszystkich Działkowców o podjęcie działań, aby nasze działki spełniały wymogi Regulaminu.

3/ W gestii Zarządu pozostaje w dalszym ciągu uporządkowanie alejki „Leśna” (wykoszenie i prześwietlenie drzew).

4/ Wobec skarg Działkowców na niszczące działki dziki Zarząd przedyskutuje możliwości wzmocnienia ogrodzenia Ogrodu.


Uwagi w zakresie szczegółowym zamieszczono w załączonej tabeli:

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.

 


Komunikat n/t kontenerów na odpady

Kontenery zostały podstawione, poniżej podstawowe zasady korzystania z nich:

Kontener na odpady mieszane przeznaczony jest jedynie dla użytkowników działek położonych na terenie Ogrodu Działkowego Kmita w Zabierzowie prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Kontener służy jedynie do zbiórki odpadów mieszanych.

Odpady mieszane do kontenera należy wrzucać luzem – większe elementy np.: szafki, fotele, prosimy rozebrać na drobne elementy składowe i dopiero takie ułożyć ściśle w kontenerze tak by zajęły jak najmniej miejsca.

Zabrania się pozostawiania innych odpadów w workach lub luzem przy kontenerze.

Zabrania się wrzucania do kontenera innych odpadów niż odpady mieszane, składowanie tych odpadów poza swoją działką podlegać będzie działaniom regulaminowym.


Zwracamy się z prośbą o rozsądne gospodarowanie składowanymi odpadami w kontenerach, gdyż przeładowanie każdego kontenera skutkuje dodatkową opłatą na składowisku odpadów.


List otwarty do działkowiczów

Pełna treść – List otwarty

Zapraszamy do dyskusji na Forum (po zalogowaniu można dodawać wpisy na forum)


Zwierzęta na Ogrodzie Kmita

Szanowni Działkowcy !!!!

Zarząd zwraca uwagę by zwierzęta wszystkich użytkowników Działek oraz ich Gości, które spacerują po alejkach Ogrodu były trzymane na smyczy i w kagańcu, a ich właściciele sprzątali odchody.

Jest to zapisane i zatwierdzone w rozdziale ”Przepisy porządkowe” § 60 pkt. 10 Regulaminu Ogrodu.

Zwracamy uwagę wszystkim działkowcom, a szczególnie tym, którzy w dalszym ciągu (pomimo pisemnych informacji i pouczeń) karmią koty na terenach wspólnych i przy ogrodzeniach innych użytkowników Działek by zaniechali takiej działalności.

Wpływają pisma do Zarządu informujące, iż działkowcy nie wyrażają zgody i życzą sobie, by przy ogrodzeniach i na terenach ogólnych Ogrodu zaprzestać ustawiania pojemników z pokarmem.

Jednocześnie zabrania się rozkładania karm na cudzych działkach – osób które nie wyraziły na to zgody.

Nadmieniamy, iż mieszkańcy Gminy, którzy spacerują ulicą Białych Brzóz zwracają uwagę by usunąć pojemniki z karmą z terenu poza ogrodzeniem Ogrodu, w przeciwnym razie powiadomią odpowiednie służby Urzędu Gminy.

Zabierzów, dnia 12 sierpnia 2017 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

 


Scroll Up