img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Staraniem ówczesnej dyrekcji Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, na obszarze 18 ha nieużytków koło Zabierzowa zostało wydzielonych 170 działek, na których do dziś wielu działkowiczów z rodzinami może znaleźć chwilę wypoczynku i relaksu.

Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze z ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.

Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).

Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ


Ostatnio dodane ważne informacje:

Wesołych Świąt Wielkanocnych!


Czyszczenie zbiorników oraz chlorowanie instalacji wodnej ogrodów działkowych ROD KMITA

W dniach 24.04.2019 oraz 25.04.2019 będą wykonywane prace dezynfekcyjne w zbiornikach wody na terenie ogrodów działkowych ROD KMITA w Zabierzowie, co może powodować przerwy w dostawie wody użytkowej do działek podpiętych do instalacji.

W dniu 27.04.2019 przez sieć wodociągową ogrodów zostanie przepuszczona woda z chloraminą celem dezynfekcji instalacji, działkowicze zainteresowani dezynfekcją w swoich altanach/domkach działkowych proszeni są o otwarcie wszelkich zaworów czerpalnych o godzinie 10:00 dnia 27.04.2019 celem dezynfekcji indywidualnych instalacji wewnętrznych.

Po wykonaniu dezynfekcji zostanie ponownie uruchomiona instalacja wodna, lecz woda będzie podlegała badaniom epidemiologicznym celem ustalenia przydatności do spożycia (o wynikach badania poinformujemy e-mailem, na naszej stronie www oraz na tablicach ogłoszeń).

W przypadku awarii oraz usterek prosimy o kontakt na telefon alarmowy. Za wszelkie utrudnienia związane z w/w pracami serdecznie przepraszamy!

Telefon alarmowy: +48 792 880 155


KAITO Krzysztof Bajer

Adama Bochenka 12B/116, 30-693 Kraków

NIP 679-291-10-67

+48 792 880 155

biuro@kaitoelektryka.pl

http://kaitoelektryka.pl

http://pogotowieawaryjne24h.pl


Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kmita” w Zabierzowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Sali Klubowej NOT, Kraków – Nowa Huta os. Centrum C blok 10.

  • Pierwszy termin zebrania: godzina 16:00
  • Drugi termin zebrania: godzina 16:30

Mandaty do głosowania dla Członków Stowarzyszenia będą wydawane od godziny 15:30.

Więcej informacji:

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.

Opłaty za energię elektryczną

Od dnia 01-01-2019 obowiązujące stawki według taryf:  

Godziny taryfy I (dziennej) od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00  
Stawka bruttu za 1 kWh = 0,6080 zł
– opłaty na bieżąco wg wskazań licznika w altanie  

Godziny taryfy II (nocnej) od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00  
Stawka brutto za 1 kWh = 0,2568 zł
– opłaty na bieżąco w/g wskazań licznika w altanie  

Działkowcy, którzy nie posiadają licznika dwu taryfowego płacą stawkę w/g taryfy I (dziennej)

Ważna informacja dla tych Działkowców, którzy posiadają liczniki dwutaryfowe (i korzystają z energii elektr. w chwili obecnej) by umówili się z Panem Elektrykiem Ogrodu by przestawił zegar sterujący.
(Zarząd przewiduje zorganizowanie akcji ustawienia zegarów sterujących w altanach na wiosnę co będzie ogłoszone na stronach Ogrodu i tablicach informacyjnych).


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadza od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Uzupełnienie dokumentacji!

Zarząd wzywa wszystkich członków Stowarzyszenia o uzupełnienie deklaracji “RODO” do 31 stycznia 2019r. deklaracji, która jest niezbędna do kontaktu.

Brak złożonej w formie papierowej deklaracji utrudni kontakt z członkami Stowarzyszenia oraz Działkowcami co uniemożliwi skuteczne powiadamianie o ważnych sprawach.

Działkowcom, z którymi nie ma możliwości kontaktu (ze względu na brak udzielonej zgody) Zarząd nie będzie mógł wysłać korespondencji przypominającej o opłatach czy też innych ważnych sprawach – może to skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA lub wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

Możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy wynika z Ustawy o ogrodach (wypowiedzenie może być spowodowane m. in. brakiem opłaconych zobowiązań uchwalonych podczas Walnego Zebrania).

Deklaracja ta jest bardzo ważna dla Działkowców – bez złożonej deklaracji nie mamy możliwości kontaktu i informowania o ewentualnych zaległościach:

DEKLARACJA do wydrukowania i wypełnienia

WIĘCEJ INFORMACJI


Opłaty za energię elektryczną

Zarząd przypomina, że do 31 grudnia 2018r. zostaną odczytane liczniki elektryczne – na podstawie odczytów zostaną rozliczone opłaty za energię elektryczną dokonane do 31.12.2018r.

Jednocześnie informujemy, że brakujące wpłaty należy uzupełnić do dnia 31.12.2018r., gdyż to w Państwa-działkowców interesie jest dopilnowanie opłat. (Od nowego roku ma znacznie wzrosnąć opłata ze energię elektryczną – doniesienia w prasie na to wskazują…)

Jednocześnie przypominamy, że działkowcy, którzy nie złożyli i nie złożą deklaracji RODO w obowiązującym terminie nie będą mogli być powiadomieni o rozliczeniu energii elektrycznej co będzie skutkowało wyłączeniem prądu w skrzynce SR a ponowne włączenie prądu będzie możliwe dopiero po dokonaniu opłat według cen obowiązujących w 2019r. i dodatkowo po uiszczeniu kosztu usługi elektryka Ogrodu za wyłączenie i włączenie energii.

Dodatkowe informacje:

CENY

RODO


Prośba o dopłatę

Przypominamy o zmianie opłaty za dzierżawę działki z 0,80 zł na 1 zł za m2

Niektórzy działkowcy nie uwzględnili tej zmiany i nadal opłacają dzierżawę działki według stawki z 2017 roku.

Prosimy o sprawdzenie i skorygowanie oraz dopłatę brakującej kwoty.

opłaty 2018 – LINK


Przegląd stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Kmita w Zabierzowie

W dniu 06.07.2018 roku komisja w składzie:

  •  Dariusz Peter,
  •  Janina Śliwa,
  •  Agnieszka Zwolińska,

dokonała przeglądu stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita”.

Uwagi w zakresie ogólnym:

Komisja postanowiła przypomnieć wszystkim Działkowcom o konieczności bezwzględnego usuwania „przerostów” nasadzeń przez ogrodzenia poszczególnych działek. Dbałość o stan ogrodzeń pozwala na zachowanie drożności poszczególnych alejek pomiędzy działkami.

Konieczne jest także przypomnienie Działkowcom, że owoce spadające na alejki, czyli poza teren konkretnej działki, powinny być przez właściciela bezzwłocznie usunięte. Gromadzenie się takich odpadów na alejkach wabi niebezpieczne owady np. osy i stanowi wątpliwą ozdobę alejki.

Komisja przedstawi na zebraniu Zarządu konieczność udrożnienia w niektórych miejscach całkowicie zarośniętego przejścia za ogrodzeniem Ogrodu. Dystans taki pozwoli na prawidłową konserwację siatki ogrodzeniowej.

Przy działce 163 należy usunąć drzewo z terenu wspólnego.

Nad alejką Leśną należy prześwietlić drzewa.

Komisja zaleci Zarządowi przypomnienie działkowcom o ustalonych w regulaminie wysokościach nasadzeń, a odpowiednie ustępy (dotyczące wysokości nasadzeń) z regulaminu zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w ogrodzie. (Sprawdź również: LINK)


Uwagi w zakresie szczegółowym zamieszczono w załączonej tabeli:

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.

 


Zwierzęta na Ogrodzie Kmita

Szanowni Działkowcy !!!!

Zarząd zwraca uwagę by zwierzęta wszystkich użytkowników Działek oraz ich Gości, które spacerują po alejkach Ogrodu były trzymane na smyczy i w kagańcu, a ich właściciele sprzątali odchody.

Jest to zapisane i zatwierdzone w rozdziale ”Przepisy porządkowe” § 60 pkt. 10 Regulaminu Ogrodu.

Zwracamy uwagę wszystkim działkowcom, a szczególnie tym, którzy w dalszym ciągu (pomimo pisemnych informacji i pouczeń) karmią koty na terenach wspólnych i przy ogrodzeniach innych użytkowników Działek by zaniechali takiej działalności.

Wpływają pisma do Zarządu informujące, iż działkowcy nie wyrażają zgody i życzą sobie, by przy ogrodzeniach i na terenach ogólnych Ogrodu zaprzestać ustawiania pojemników z pokarmem.

Jednocześnie zabrania się rozkładania karm na cudzych działkach – osób które nie wyraziły na to zgody.

Nadmieniamy, iż mieszkańcy Gminy, którzy spacerują ulicą Białych Brzóz zwracają uwagę by usunąć pojemniki z karmą z terenu poza ogrodzeniem Ogrodu, w przeciwnym razie powiadomią odpowiednie służby Urzędu Gminy.

Zabierzów, dnia 12 sierpnia 2017 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

 


Scroll Up