img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Staraniem ówczesnej dyrekcji Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, na obszarze 18 ha nieużytków koło Zabierzowa zostało wydzielonych 170 działek, na których do dziś wielu działkowiczów z rodzinami może znaleźć chwilę wypoczynku i relaksu.

Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze z ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.

Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).

Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ


Ostatnio dodane ważne informacje:

Wyłączenie wody

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym wyłączony został dopływ wody w sieci wodociągowej ogrodu.

Prosimy o sprawdzenie zaworów na swoich działkach i zabezpieczenie instalacji przed zamarzającą wodą lub usunięcie pozostałej wody z instalacji.


Wpłata na budowę przyłącza sieci kanalizacji-przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 11/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 25 kwietnia 2018r.

termin wpłaty upływa w dniu:  30-11-2018 r.

dotyczy działkowców, którzy nie mają podłączenia do kanalizacji z wyłączeniem Gubałówki i działek w sąsiedztwie ul. Białych Brzóz.

Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311

Właściciel rachunku:

Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie
Ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów


Prośba o dopłatę

Przypominamy o zmianie opłaty za dzierżawę działki z 0,80 zł na 1 zł za m2

Niektórzy działkowcy nie uwzględnili tej zmiany i nadal opłacają dzierżawę działki według stawki z 2017 roku.

Prosimy o sprawdzenie i skorygowanie oraz dopłatę brakującej kwoty.

opłaty 2018 – LINK


Przegląd stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Kmita w Zabierzowie

W dniu 06.07.2018 roku komisja w składzie:

  •  Dariusz Peter,
  •  Janina Śliwa,
  •  Agnieszka Zwolińska,

dokonała przeglądu stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita”.

Uwagi w zakresie ogólnym:

Komisja postanowiła przypomnieć wszystkim Działkowcom o konieczności bezwzględnego usuwania „przerostów” nasadzeń przez ogrodzenia poszczególnych działek. Dbałość o stan ogrodzeń pozwala na zachowanie drożności poszczególnych alejek pomiędzy działkami.

Konieczne jest także przypomnienie Działkowcom, że owoce spadające na alejki, czyli poza teren konkretnej działki, powinny być przez właściciela bezzwłocznie usunięte. Gromadzenie się takich odpadów na alejkach wabi niebezpieczne owady np. osy i stanowi wątpliwą ozdobę alejki.

Komisja przedstawi na zebraniu Zarządu konieczność udrożnienia w niektórych miejscach całkowicie zarośniętego przejścia za ogrodzeniem Ogrodu. Dystans taki pozwoli na prawidłową konserwację siatki ogrodzeniowej.

Przy działce 163 należy usunąć drzewo z terenu wspólnego.

Nad alejką Leśną należy prześwietlić drzewa.

Komisja zaleci Zarządowi przypomnienie działkowcom o ustalonych w regulaminie wysokościach nasadzeń, a odpowiednie ustępy (dotyczące wysokości nasadzeń) z regulaminu zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w ogrodzie. (Sprawdź również: LINK)


Uwagi w zakresie szczegółowym zamieszczono w załączonej tabeli:

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.

 


Ochrona danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., związanym z nowymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zaktualizowania uprzednio podpisanych zgód na przetwarzanie danych.

Na stronie LINK można znaleźć wzór pisma do wydrukowania i uzupełnienia oraz dostarczenia pod adres ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów lub do skrzynki pocztowej na bramie Ogrodu.

Prosimy użytkowników, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej www.rod-kmita.pl o sprawdzenie podanych informacji na swoim profilu lub o usunięcie konta.


Przypominamy wszystkim, którzy nie zwrócili wypełnionego druku „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – (były wydawane na Walnym zebraniu) by zwrócili wypełniony druk. Istnieje możliwość pobrania druku ze strony internetowej Ogrodu: LINK lub w wersji papierowej po uprzedniej informacji tel. 665-555-538.

Jest obowiązkiem oddanie wypełnionego druku przez każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonej ewidencji członków Stowarzyszenia i Działkowców ogrodu.

By Zarząd mógł właściwie wypełniać swoje obowiązki prosimy o zwrot wypełnionego druku do 30 czerwca 2018 r. Druk ten musi zostać dostarczony w formie papierowej listownie lub do skrzynki pocztowej Zarządu.

ROZPORZĄDZENIE UE


Zwierzęta na Ogrodzie Kmita

Szanowni Działkowcy !!!!

Zarząd zwraca uwagę by zwierzęta wszystkich użytkowników Działek oraz ich Gości, które spacerują po alejkach Ogrodu były trzymane na smyczy i w kagańcu, a ich właściciele sprzątali odchody.

Jest to zapisane i zatwierdzone w rozdziale ”Przepisy porządkowe” § 60 pkt. 10 Regulaminu Ogrodu.

Zwracamy uwagę wszystkim działkowcom, a szczególnie tym, którzy w dalszym ciągu (pomimo pisemnych informacji i pouczeń) karmią koty na terenach wspólnych i przy ogrodzeniach innych użytkowników Działek by zaniechali takiej działalności.

Wpływają pisma do Zarządu informujące, iż działkowcy nie wyrażają zgody i życzą sobie, by przy ogrodzeniach i na terenach ogólnych Ogrodu zaprzestać ustawiania pojemników z pokarmem.

Jednocześnie zabrania się rozkładania karm na cudzych działkach – osób które nie wyraziły na to zgody.

Nadmieniamy, iż mieszkańcy Gminy, którzy spacerują ulicą Białych Brzóz zwracają uwagę by usunąć pojemniki z karmą z terenu poza ogrodzeniem Ogrodu, w przeciwnym razie powiadomią odpowiednie służby Urzędu Gminy.

Zabierzów, dnia 12 sierpnia 2017 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

 


Śmieci na terenie ogólnym

Przypominamy wybrane punkty z Regulaminu:

§ 9 punkt 2
Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

4) działać w interesie Ogrodu

7) otaczać opieką mienie Ogrodu

§ 59
Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu

§ 60
W Ogrodzie zabrania się:

1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

3) wyrzucania skoszonej trawy, części roślin, owoców i innych odpadów poza ogrodzenie swojej działki,

Na zdjęciach poniżej można zobaczyć jak wygląda teren w okolicach Domu Działkowca po sezonie zimowym…

Zarząd prosi o przekazanie informacji (telefon, e-mail) dotyczących osób, które wyrzucają śmieci, liście i inne odpady niezgodnie z Regulaminem (zanieczyszczając tereny wspólne Ogrodu).

Przypominamy, że dbanie o porządek i schludny wygląd naszego ogrodu leży w interesie wszystkich użytkowników działek.

Aktualizacja – maj 2017:

okoliczni Działkowcy znów znoszą swoje odpady w miejsce, które jesienią zostało uporządkowane przez co nie szanują pracy, ani też nie dbają o wizerunek Naszego Ogrodu.

Należałoby zadać pytanie: czy Działkowcy, którzy znoszą tam właśnie odpady chcieliby by mieć koło własnej Działki składowisko?

– zwracamy uwagę, że nikt nie wyznaczył tego miejsca na składowisko a wręcz odwrotnie:
od kilku już lat jest w tym miejscu umieszczona tablica o zakazie składowania odpadów.


Scroll Up