img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Staraniem ówczesnej dyrekcji Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, na obszarze 18 ha nieużytków koło Zabierzowa zostało wydzielonych 170 działek, na których do dziś wielu działkowiczów z rodzinami może znaleźć chwilę wypoczynku i relaksu.

Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze z ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.

Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).

Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ


Pogrzeb Ś.P. Danuty Gierach

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita z żalem informuje o śmierci Pani Danuty Gierach

Była wieloletnią Działkowiczką naszego Ogrodu, jako Kasjer dbała o nasze finanse, zawsze służąc pomocą i cierpliwością

Zapamiętamy Ją jako kompetentną, życzliwą i pogodną osobę

Pogrzeb odbedzie się na cmentarzu Grębałów w piątek 28.01 0 godzinie 13.40

Spoczywaj w spokoju


Nowa cena za 1 kWh

Od dnia 01-01-2022 r. obowiązują nowe stawki według taryf:  

Godziny taryfy I (dziennej) od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00  
Stawka bruttu za 1 kWh = 0,7595 zł
– opłaty na bieżąco według wskazań licznika w altanie  

Godziny taryfy II (nocnej) od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00  
Stawka brutto za 1 kWh = 0,3476 zł
– opłaty na bieżąco według wskazań licznika w altanie  

Działkowcy, którzy nie posiadają licznika dwutaryfowego płacą stawkę według taryfy I (dziennej).

Opłaty za zużytą energię elektryczną należy uiszczać według cen obowiązujących w chwili dokonywania płatności.

Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez Działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Odczyt liczników energii elektrycznej

Zarząd uprzejmie informuje wszystkich użytkowników działek, że w okolicach końca roku 2021/początku 2022 zostaną po raz kolejny odczytane liczniki elektryczne zamontowane w skrzynkach rozdzielczych SR.

W związku z tym prosimy by w tym czasie dokonać odczytów stanów liczników znajdujących się w altanach i uiścić opłaty za zużytą energię elektryczną.


Informacja o wykonywanych czynnościach geodezyjnych na terenie gminy Zabierzów

Informujemy o wykonywanych czynnościach geodezyjnych na terenie gminy Zabierzów przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie ( m.in. na terenie naszego Ogrodu).

Zgodnie z art.13 ust.l pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca
nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.


Rejestr źródeł ogrzewania

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że w związku z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB)

od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
/np.: bojler lub kominek w altanie/.

Deklarację będzie można złożyć online przez Profil Zaufany lub przy wykorzystaniu e-dowodu poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/ .
W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji online można wypełnić ją w wersji papierowej i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w odnośnikach poniżej:

https://www.zabierzow.org.pl/2021/07/05/rusza-rejestr-zrodel-ogrzewania-domow/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 


Ogłoszenie – Gospodarz Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia poszukuje osoby do pełnienia funkcji Gospodarza Ogrodu

Mile będą widziane osoby będące Działkowcami zainteresowanymi rozwojem i dobrem naszego Ogrodu

Oferty należy przesyłać na adres lub pozostawić w skrzynkach pocztowych zlokalizowanych na bramie nr 2 lub Domu Działkowca

W imieniu Zarządu

Marcin Ślazyk


Wyłączanie wody

Pompa została wyłączona i od 16 października nie ma już wody w zbiornikach.

W najbliższych dniach zostaną otwarte zawory spustowe w celu opróżnienia sieci na okres zimy.

Prosimy o zabezpieczenie swoich instalacji na działkach przed zamarzaniem.

W imieniu Zarządu
Janina Śliwa


Wynik badania wody

Poniżej w linku publikujemy wynik badania wody z dnia 14.05.2021

Wynik badania wody z dnia 14-05-2021

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa


wynik badania wody w roku 2019 – LINK

wynik badania wody w roku 2018 – LINK

wynik badania wody w roku 2017 – LINK

wynik badania wody w roku 2016 – LINK

wynik badania wody w roku 2015 – LINK


Na zebraniu 08.02.2021 r. Zarząd podjął następujące uchwały

„Uchwała Nr 2/NP10/2021”

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA podejmuje Uchwałę, że wpłaty za energię elektryczną
bez podawania stanu odczytu licznika w altanie
oraz
bez podawania ilości zużytych kWh w rozbiciu na taryfy
będą rozliczane jako zapłata taryfy I (pierwszej) wg obowiązującej stawki w dniu zapłaty.

>> jak prawidłowo wypełnić przelew?


„Uchwała Nr 5/NP10/2021”

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA zobowiązuje wszystkich użytkowników działek,
którzy zalegają z opłatami
by opłaty zostały uregulowane do dnia 15.03.2021 r.

W przeciwnym wypadku od dnia 31.03.2021 r. zostanie wyłączony dopływ prądu w skrzynkach SR.

Powtórne włączenie prądu będzie się wiązało z uiszczeniem opłaty elektrykowi obsługującemu ogród.

Jeżeli dłużnicy w dalszym ciągu będą unikać płatności to zostaną podjęte czynności opisane w Ustawie o Ogrodach, w naszym Statucie oraz Regulaminie, aż do wszczęcia procedury wypowiedzenia prawa do działki.


Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji Gminy

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania działkowcy, którzy nie mają przyłącza do kanalizacji są zobowiązani do wpłaty kolejnej raty w kwocie 1000,00 zł w terminie do 28 lutego 2021 r. z opisem: „kanalizacja”.

Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311

Właściciel rachunku: Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie

Ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów

Kwota wpłaty: 1000,00

Termin wpłat: do 28-02-2021 r.

dotyczy działkowców, którzy nie mają podłączenia do kanalizacji
z wyłączeniem Gubałówki i działek w sąsiedztwie ul. Białych Brzóz.


OSTRZEŻENIE

Z uwagi na pojawianie się na terenie ogrodu dzikich zwierząt (dziki, jeleniowate, lisy itp.) Zarząd Stowarzyszenia celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie ogrodu działkowcom i ich gościom zaleca:

Zgłoszenia o wydarzeniach ze zwierzętami przyjmuje pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. 12 283 07 55; 12 285 21 16  – w godzinach pracy urzędu – pon.  8:00-17:00,  wtorek-czwartek  8:00-16:00,  piątek.  8:00-15:00,
(poza godzinami obowiązek ten przejmują służby zapewniające ochronę społeczeństwa, którą stanowi Policja tel. 47 832 11 00)


ZARZĄD PODJĄŁ DECYZJĘ O ZAKUPIE NIESZKODLIWEGO I EKOLOGICZNEGO ŚRODKA ODSTRASZAJĄCEGO DZIKĄ ZWIERZYNĘ, KTÓRY ZOSTAŁ ROZMIESZCZONY WZDŁUŻ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO.


Przekazywanie pism do Zarządu Stowarzyszenia

Z uwagi na coraz częstsze pozostawianie w skrzynkach listowych na terenie Ogrodu oraz Domu Działkowca niepodpisanych pism oraz zapytań, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że nie rozpatruje tzw. „anonimów”

Każde pismo lub zgłoszenie zainteresowanego daną sprawą działkowca powinno zostać podpisane imieniem i nazwiskiem i ew. nr działki, a pozostawiane w skrzynkach pocztowych dodatkowo zabezpieczone przed wilgocią np. „koszulką” foliową

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

 


Przypomnienie

Urząd Gminy Zabierzów zobligował Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita” do przypomnienia Państwu, że każda działka powinna być oznaczona w widocznym miejscu tabliczką z numerem.

Prosimy o sprawdzenie czy takie oznakowanie działki, którą Państwo użytkujecie jest umieszczone we właściwym miejscu.


Nowe ważne informacje

  • W związku z licznymi przypadkami pojawiania się dzikich zwierząt na terenie Ogrodu, Zarząd Stowarzyszenia (mając na uwadze bezpieczeństwo działkowców oraz ich gości) prosi o każdorazowe, obowiązkowe zamykanie bram wjazdowych.
  • Zarząd poszukuje osób, które podejmą się napraw uszkodzeń w ogrodzeniu zewnętrznym spowodowanych przez dzikie zwierzęta /oferty prosimy składać mailowo, telefonicznie lub do skrzynki listowej na bramie wjazdowej nr 2/.
  • Przypominamy, że na terenie Gminy Zabierzów obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów, za spalanie liści i gałęzi na terenie działki grożą sankcje karne /art. 191 Ustawy o odpadach/.

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” przypomina o konieczności przestrzegania zapisów Regulaminu ogrodu dotyczących rodzaju nasadzeń (nadające się do ogródków działkowych – słabo rosnące) wysokości nasadzeń, usytuowania kompostowników etc., oraz sugeruje, aby wszelkie odstępstwa od regulaminu były w pierwszej kolejności konsultowane między sąsiadami.

Dopiero w przypadku braku osiągnięcia konsensusu w dyskusji z sąsiadami, kolejnym etapem powinno być pismo do Zarządu, który nada sprawie przewidziany Regulaminem bieg.

Komisja Rozjemcza


List otwarty do działkowiczów

Pełna treść – List otwarty

Zapraszamy do dyskusji na Forum (po zalogowaniu można dodawać wpisy na forum)