img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.
Na naszej stronie internetowej zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.
Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.
Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).
Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ

Wiadomość Nr 1/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!

Oto pierwsza wiadomość od nowego Zarządu Stowarzyszenia KMITA, wybranego podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 2022. Nazywam się Magdalena Długosz, jestem członkiem Zarządu i podjęłam się być rzecznikiem Zarządu.

Przedstawiam skład Zarządu Stowarzyszenia:

prezes – Piotr Zaborski

wiceprezes – Mirosław Gajewski (zamiana funkcji prezesa i wiceprezesa nastąpiła w dniu 12 czerwca 2022 na prośbę p.Gajewskiego, ze względu na stan zdrowia)

wiceprezes – Krystyna Łęgocka
skarbnik – Antoni Matras
sekretarz – Bożena Kowalczyk-Wiśniewska
członkowie: Magdalena Długosz i Beata Zaikina

Gospodarz Ogrodu – w trakcie ustaleń
Elektryk Ogrodu (czasowo) – Krzysztof Bajer – tel. 792 880 155

KONTAKT z Zarządem

  • Telefon służbowy do Zarządu – 66 55555 38 (czynny pn-ptek g.16.00 – 18.00); informacje dot. tematu rozmowy proszę (o ile to możliwe) uprzedzić sms-em.
  • Można również prowadzić korespondencję z Zarządem drogą mailową wykorzystując adres
  • Ponadto zachęcamy do współtworzenia treści strony www – każdy zarejestrowany użytkownik Ogrodu może dodać swój wpis. Wpisy powinny dotyczyć szeroko rozumianej działalności związanej z użytkowaniem Ogrodu działkowego (uprawa roślin, sprawy organizacyjne, uwagi, ciekawostki dotyczące Ogrodu i jego otoczenia).

INFORMACJE BIEŻĄCE (nr 1)

1. GRANT
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd złożył – w ramach konkursu – wniosek o przyznanie grantu pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Przedstawiliśmy zapotrzebowanie zakupów dla terenów wspólnych Ogrodu w całkowitej kwocie 100.000zł, zgodne z wytycznymi wskazanymi przez Agencję. Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantu na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Liczymy, że w ramach tego grantu pozyskamy maksymalną, możliwą subwencję, przeznaczoną na kanalizację w wysokości 30.000 zł.
Przewidujemy także udział w kolejnych edycjach konkursu, zapowiadanych przez Agencję.
Kiedy otrzymamy powiadomienie o wynikach konkursu (prawdopodobnie połowa lipca) przedstawię Państwu szczegóły.

2. 28 czerwca odbyło się spotkanie członków Zarządu z p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN (ul. Wrocławska 66/109 w Krakowie), realizującym budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie. Spotkanie przyniosło szereg ważnych informacji, którymi podzielę się z Państwem w kolejnej wiadomości (za ok. 2 tygodnie).
Dziś przekazuję jedynie zbiorczą informację nt WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WPŁAT, które powinny być już przez Państwa przelane na konto dedykowane budowie sieci kanalizacyjnej Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311 (ING Bank Śląski S.A.):
2017 r. – 500zł
2018 r. – 1000zł
2019 r. – 1000zł
2020 r. – 1000zł
2021 r. – 1000zł
2022 r. – trzy raty po 1000zł (ustalone przez poprzedni Zarząd). Płatności należy dokonać w następujący terminach:
I rata do 28.02.2022, II rata do 30.06.2022, III rata 30.09.2022

3. OPŁATY obowiązujące w 2022 r.
Z uwagi na opóźnienie, związane ze zwołaniem Walnego Zebrania i wyłonieniem nowego Zarządu, termin wniesienia opłat został odroczony do dnia 15 lipca. Szczegóły związane z wysokością opłat znajdą Państwo na ogrodowych tablicach, a także w zakładce na stronie naszego Stowarzyszenia: https://www.rod-kmita.pl/oplaty-2022/.
Przypominam, że opłaty te należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Nr 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (ING Bank Śląski S.A.).
Prosimy o podawanie właściwych skrótów literowych w tytule przelewu. Przypominam:
OG – opłata ogrodowa
W – opłata za wodę
Cz – składka członkowska
EL1 – energia (wraz z podaniem wskazania licznika) TARYFA I
EL2 – energia (wraz z podaniem wskazania licznika) TARYFA II
WP – wpisowe
OR – opłata remontowa

4. Obecnie w sieci Ogrodu dostępna jest WYŁĄCZNIE WODA TECHNICZNA!
W zeszłym tygodniu został wymyty i odkażony pierwszy zbiornik wody.
W dniu dzisiejszym (29VI) został wymyty i odkażony drugi zbiornik wody.
W sobotę 2 lipca 2022 r., w godzinach 8.00 do 12.00 nastąpi spuszczenie wody ze środkiem dezynfekującym w sieć wodną Ogrodu. Prosimy użytkowników działek, by we wskazanych godzinach przepuścili tę wodę przez własną sieć. Jednocześnie przypominamy, że woda ta nie nadaje się do spożycia ani też do podlewania roślin.
Po godzinie 12.00 nastąpi płukanie zbiorników i sieci ze środka dezynfekującego. Czynność przepłukania własnych sieci powinni wykonać użytkownicy działek.
W poniedziałek 4 lipca próbka wody ze zbiorników zostanie dostarczona do Laboratorium Centralnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Po otrzymaniu wyników badań w zakresie mikrobiologii i w zakresie fizykochemii niezwłocznie powiadomimy Państwa mailowo i na ogrodowych tablicach.

P. Władysław Dominik i Zarząd Stowarzyszenia pragną serdecznie podziękować p. Marcinowi Ślazykowi i p. Krzysztofowi Myckowi za bezinteresowną pomoc w oczyszczaniu zbiorników wodnych.

5. WYPOŻYCZALNIA OGRODOWA
Nowy Zarząd, podczas sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego z P. Prezes Janiną Śliwą, dowiedział się, że w piwnicy Domu Działkowca zgromadzony jest sprzęt i urządzenia pomocne w pracach ogrodowych i drobnych pracach naprawczo-budowlanych. Większość wyposażenia może być – na krótki czas – wypożyczana przez Działkowców.

6. Prośba Zarządu o współpracę i prospołeczną postawę
Uprzejmie prosimy o włączanie się w prace na terenie Ogrodu. Po obejrzeniu stanu terenów wspólnych i stanu działek, wydaje się, że jest bardzo wiele do zrobienia. Oczywiście można prace uporządkowania zlecić firmom zewnętrznym, ale o ile taniej (i przyjemniej!) by było, gdyby Państwo zaoferowali Zarządowi dobrowolną własną pomoc i pracę na rzecz Ogrodu, jeśli chcemy utrzymać opłatę ogrodową w wysokości 1.20zł za metr kwadratowy.

Pragnę przypomnieć zasady utrzymywania dróg i alejek (ujęte w ROZDZIALE VI Regulaminu Ogrodu, dot. Przepisy porządkowych:

§ 59
Działkowiec obowiązany jest:
dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu, systematycznie kosić trawę, przycinać i prześwietlać drzewa oraz krzewy (…), utrzymywać w czystości drogi, skarpy, alejki oraz rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
c) skarpy utrzymywać w nienaruszonym stanie – zabrania się ingerencji w ukształtowanie terenu bez zgody Zarządu Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie zapewnić o pełnieniu swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny. Nikt z członków obecnego Zarządu nie działał uprzednio w takim gremium. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość, a także pomoc i rady ze strony Państwa, które będą przyjęte z ogromną życzliwością.

Szanowni Państwo, czujmy się społecznością ogrodową, pomagajmy sobie nawzajem, dbajmy o estetykę pięknego miejsca, w którym pragniemy odpocząć.

 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

Magdalena Długosz


Ogłoszenie dotyczące odkażania sieci wodnej ogrodu

Informujemy, że przeprowadzane jest czyszczenie i odkażanie zbiorników wodnych ogrodu. Proces ten odbywa się etapami, w związku z czym nie przewidujemy dłuższych przerw w dostawie wody na działki.

W sobotę 2 lipca 2022 r., w godzinach 8 do 12 nastąpi wpuszczenie wody ze środkiem dezynfekującym w sieć wodną ogrodu. Prosimy użytkowników działek, by przepuścili tę wodę przez własną sieć. Jednocześnie przypominamy, że woda ta nie nadaje się do spożycia ani też do podlewania roślin.

Po tym terminie nastąpi płukanie sieci ze środka dezynfekującego, czynność tę powinni wykonać również użytkownicy działek.

Przypominamy, że nawet po dezynfekcji jest to w dalszym ciągu woda techniczna, aż do chwili ogłoszenia wyniku z przeprowadzonego badania na tablicach informacyjnych.


Drugie spotkanie w ramach Akademii Leśnej- Świadomy Obywatel

Nadleśnictwo Krzeszowice przesłało zaproszenie na drugie spotkanie w ramach Akademii Leśnej- Świadomy Obywatel

Wiecej informacji znajdziecie Państwo w odnośnikach poniżej

https://krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/czas-start-akademia-lesna

lub profilu FB nadleśnictwa:

https://www.facebook.com/NadlesnictwoKrzeszowice/


Zbiórka odpadów została zakończona

Kontenery z odpadami zostały wywiezione.

Obowiązuje zakaz gromadzenia wszelkich odpadów poza użytkowaną przez siebie działką.


Zaśmiecanie terenu Ogrodu

Z przykrością informujemy o przypadkach zaśmiecania terenu naszego Ogrodu.

21.03 porzucono na Al. Źródlanej w pobliżu bramy nr 3 dwie reklamówki ze śmieciami, natomiast w zalesionym terenie wspólnym obok Al. Wielkie Pola stwierdzono wysypisko odpadów zielonych (gałęzie, skoszona trawa).

Informujemy, że śmieci należy wywozić we własnym zakresie zaś odpady zielone należy przetwarzać na użytkowanej przez siebie działce w kompostowniku w który każda działka musi być wyposażona.

Osoby mogące pomóc w identyfikacji osób zaśmiecających nasz Ogród prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia.

 


Informacje 03.02.2022 r. Gospodarz Ogrodu, naprawa ogrodzenia, kanalizacja

1. Zarząd Stowarzyszenia poszukuje osoby:

– do pełnienia funkcji Gospodarza Ogrodu, mile będą widziane osoby będące Działkowcami zainteresowanymi rozwojem i dobrem naszego Ogrodu

– do napraw pojawiających się uszkodzeń w ogrodzeniu zewnętrznym spowodowanych przez  dzikie zwierzęta

Oferty prosimy składać mailowo, telefonicznie lub do skrzynki listowej na bramie wjazdowej nr 2 lub Domu Działkowca

2. Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji Gminy w 2022 r. – Uchwała nr 3/39/2021

„Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita uchwala na 2022 rok kolejne wpłaty na prace inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w trzech ratach w następujących wysokościach i terminach:

I rata kwota 1000 zł w terminie do 28 lutego 2022 r.

II rata kwota 1000 zł w terminie do 30 czerwca 2022 r.

III rata kwota 1000 zł w terminie do 30 września 2022 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie”

Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311

Właściciel rachunku: Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie Ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Marcin Ślazyk


OSTRZEŻENIE

Z uwagi na pojawianie się na terenie ogrodu dzikich zwierząt (dziki, jeleniowate, lisy itp.) Zarząd Stowarzyszenia celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie ogrodu działkowcom i ich gościom zaleca:

Zgłoszenia o wydarzeniach ze zwierzętami przyjmuje pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. 12 283 07 55; 12 285 21 16  – w godzinach pracy urzędu – pon.  8:00-17:00,  wtorek-czwartek  8:00-16:00,  piątek.  8:00-15:00,
(poza godzinami obowiązek ten przejmują służby zapewniające ochronę społeczeństwa, którą stanowi Policja tel. 47 832 11 00)


ZARZĄD PODJĄŁ DECYZJĘ O ZAKUPIE NIESZKODLIWEGO I EKOLOGICZNEGO ŚRODKA ODSTRASZAJĄCEGO DZIKĄ ZWIERZYNĘ, KTÓRY ZOSTAŁ ROZMIESZCZONY WZDŁUŻ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO.


Rejestr źródeł ogrzewania

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że w związku z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB)

od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
/np.: bojler lub kominek w altanie/.

Deklarację będzie można złożyć online przez Profil Zaufany lub przy wykorzystaniu e-dowodu poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/ .
W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji online można wypełnić ją w wersji papierowej i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w odnośnikach poniżej:

https://www.zabierzow.org.pl/2021/07/05/rusza-rejestr-zrodel-ogrzewania-domow/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 


Przekazywanie pism do Zarządu Stowarzyszenia

Z uwagi na coraz częstsze pozostawianie w skrzynkach listowych na terenie Ogrodu oraz Domu Działkowca niepodpisanych pism oraz zapytań, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że nie rozpatruje tzw. „anonimów”

Każde pismo lub zgłoszenie zainteresowanego daną sprawą działkowca powinno zostać podpisane imieniem i nazwiskiem i ew. nr działki, a pozostawiane w skrzynkach pocztowych dodatkowo zabezpieczone przed wilgocią np. „koszulką” foliową

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

 


Przypomnienie

Urząd Gminy Zabierzów zobligował Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita” do przypomnienia Państwu, że każda działka powinna być oznaczona w widocznym miejscu tabliczką z numerem.

Prosimy o sprawdzenie czy takie oznakowanie działki, którą Państwo użytkujecie jest umieszczone we właściwym miejscu.