img12

Skontaktuj
się z nami

kliknij - wypełnij i wyślij formularz

kliknij
img12

Aktualne
informacje

kliknij - sprawdź najważniejsze informacje

kliknij
img1

Forum
dyskusyjne

kliknij - odpowiedz lub zamieść nowy temat

kliknij

Witamy na stronie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie.

ogród Nasz ogród powstał w 1986 roku. Staraniem ówczesnej dyrekcji Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, na obszarze 18 ha nieużytków koło Zabierzowa zostało wydzielonych 170 działek, na których do dziś wielu działkowiczów z rodzinami może znaleźć chwilę wypoczynku i relaksu.

Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze z ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, w której chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, ogłoszenia użytkowników działek oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Zapraszamy użytkowników działek (i nie tylko) do rejestracji na stronie – po rejestracji i zalogowaniu można zamieszczać wpisy na naszym forum, komentować zamieszczone artykuły.

Na stronie każdy działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia - zachęcamy do wspólnego tworzenia treści na tej stronie. Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www - szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).

Aby się zarejestrować kliknij - wpisz swój adres e-mail i odbierz indywidualne hasło dostępu (informacje podane w trakcie rejestracji są wykorzystywane tylko na naszej stronie – nie udostępniamy tych danych nikomu). W celu uzyskania szerszego dostępu do strony (możliwości zamieszczania zdjęć, stron, aktualności) prosimy o kontakt z administratorem strony – ZAPYTAJ


Ostatnio dodane ważne informacje:

Przeniesienie praw do działki.

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że do skutecznego przeniesienia praw do działki – przed podpisaniem umowy dzierżawy przez nowego użytkownika działki ze Stowarzyszeniem – konieczne jest dostarczenie w oryginale umowy kupna-sprzedaży z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność użytkownika działki wraz z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Wszystkie uchwalone i obowiązujące opłaty w danym okresie powinien uregulować dotychczasowy użytkownik działki lub powinno zostać dostarczone pisemne oświadczenie, że ureguluje je nowy użytkownik.

Wraz z umową należy dostarczyć również potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty remontowej.


Odpady zielone, gałęzie

Informujemy, że od 16.08.2019 r. będzie można składować gałęzie, które na przełomie sierpnia i września zostaną zmielone rębakiem przez wynajętą firmę.

Miejsca składowania jak w poprzednim roku to okolice studni nr 2 oraz zbiorników.


Rębak do gałęzi – aktualizacja

Mielenie zgromadzonych gałęzi odbędzie się w dniach 9-10 września.

Informujemy, że rębak jest przystosowany wyłącznie do mielenia gałęzi, składowanie innych odpadów zielonych (trawa, chwasty, liście, deski, palety i odpady zmieszane) jest zabronione.

Po tym terminie wszelkie odpady zielone, w tym gałęzie, należy przechowywać i utylizować we własnym zakresie. Zabronione jest składowanie odpadów zielonych poza swoją działką.

We wszystkich stwierdzonych przypadkach nie zastosowania się do powyższych informacji będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane w Regulaminie Ogrodu.


Prośba o oszczędzanie wody.

W związku z długotrwałą suszą i brakiem większych opadów deszczu apelujemy o nieużywanie wody w celach innych niż bytowo-socjalne.

Aby zapobiec całkowitemu zanikowi wody w studni prosimy o niepodlewanie trawników, roślin oraz oszczędzanie wody i sprawdzenie szczelności instalacji na swojej działce.

Nadmierne zużycie może doprowadzić wkrótce do całkowitego braku wody w sieci wodociągowej.


List otwarty do działkowiczów

Pełna treść – List otwarty

Zapraszamy do dyskusji na Forum (po zalogowaniu można dodawać wpisy na forum)


Uchwała Zarządu nr 14/6/2019 z dnia 15-06-2019r:

  • Wszystkim użytkownikom działek, którzy do dnia 22-06-2019r. godzina 12:00 nie zaktualizują swoich zegarów sterujących (taryfa I i II) poprzez zgłoszenie do elektryka Ogrodu (nr tel.792- 880-155) zostanie wyłączone zasilanie. Opłaty za zużytą energię do dnia zmiany ustawienia zegara należy uiścić wg ceny taryfy I.
  • Zarząd informuje, że koty można karmić tylko i wyłącznie na użytkowanych przez siebie działkach (nie przy ogrodzeniu). Zakazuje się karmienia kotów na terenach wspólnych Ogrodu oraz na alejkach. Wszystkie „Kocie domki” z terenów wspólnych nakazuje się usunąć do dnia 30 czerwca 2019 r. w przeciwnym razie zostaną usunięte (koszt poniosą wszyscy działkowcy).

Zabierzów, dnia 15-06-2019 r.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia: Prezes Janina Śliwa


Informacja w sprawie ruchu samochodowego na terenie Ogrodu Działkowego Kmita

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że alejki w Ogrodzie są przede wszystkim ciągami pieszymi.

Dopuszczony jest po nich ruch samochodowy celem dojazdu do działki z zachowaniem maksymalnej prędkości do 10 km/h oraz tonażu do 1,5 t. Samochodów nie wolno parkować na alejkach – należy je pozostawić na własnej działce lub na ogólnodostępnych miejscach postojowych zlokalizowanych obok bram wjazdowych nr 1, 2 i 4 oraz przy zbiornikach, Domu Działkowca i studni nr 2.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji gościom zapraszanym przez Państwa na teren Ogrodu.


Wynik badania wody

Poniżej w linku publikujemy wynik badania wody z dnia 08.05.2019

Wynik badania wody z dnia 08-05-2019

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

wynik badania wody w roku 2018 – LINK

wynik badania wody w roku 2017 – LINK

wynik badania wody w roku 2016 – LINK

wynik badania wody w roku 2015 – LINK


Opłaty za energię elektryczną

Od dnia 01-01-2019 obowiązujące stawki według taryf:  

Godziny taryfy I (dziennej) od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00  
Stawka bruttu za 1 kWh = 0,6080 zł
– opłaty na bieżąco wg wskazań licznika w altanie  

Godziny taryfy II (nocnej) od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00  
Stawka brutto za 1 kWh = 0,2568 zł
– opłaty na bieżąco w/g wskazań licznika w altanie  

Działkowcy, którzy nie posiadają licznika dwu taryfowego płacą stawkę w/g taryfy I (dziennej)

Ważna informacja dla tych Działkowców, którzy posiadają liczniki dwutaryfowe (i korzystają z energii elektr. w chwili obecnej) by umówili się z Panem Elektrykiem Ogrodu by przestawił zegar sterujący. LINK


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadza od dnia 01.03.2019 r. obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Prośba o dopłatę

Przypominamy o zmianie opłaty za dzierżawę działki z 0,80 zł na 1,20 zł za m2

Niektórzy działkowcy nie uwzględnili tej zmiany i nadal opłacają dzierżawę działki według stawki z 2017 roku.

Prosimy o sprawdzenie i skorygowanie oraz dopłatę brakującej kwoty.

opłaty 2019 – LINK


Zwierzęta na Ogrodzie Kmita

Szanowni Działkowcy !!!!

Zarząd zwraca uwagę by zwierzęta wszystkich użytkowników Działek oraz ich Gości, które spacerują po alejkach Ogrodu były trzymane na smyczy i w kagańcu, a ich właściciele sprzątali odchody.

Jest to zapisane i zatwierdzone w rozdziale ”Przepisy porządkowe” § 60 pkt. 10 Regulaminu Ogrodu.

Zwracamy uwagę wszystkim działkowcom, a szczególnie tym, którzy w dalszym ciągu (pomimo pisemnych informacji i pouczeń) karmią koty na terenach wspólnych i przy ogrodzeniach innych użytkowników Działek by zaniechali takiej działalności.

Wpływają pisma do Zarządu informujące, iż działkowcy nie wyrażają zgody i życzą sobie, by przy ogrodzeniach i na terenach ogólnych Ogrodu zaprzestać ustawiania pojemników z pokarmem.

Jednocześnie zabrania się rozkładania karm na cudzych działkach – osób które nie wyraziły na to zgody.

Nadmieniamy, iż mieszkańcy Gminy, którzy spacerują ulicą Białych Brzóz zwracają uwagę by usunąć pojemniki z karmą z terenu poza ogrodzeniem Ogrodu, w przeciwnym razie powiadomią odpowiednie służby Urzędu Gminy.

Zabierzów, dnia 12 sierpnia 2017 r.
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Janina Śliwa

 


Scroll Up