KOMUNIKAT Nr 2 OGRODZENIE

          Szanowni Państwo,           Wszyscy wiemy, że stan siatki ogrodzenia zewnętrznego, zamontowanej około 40 lat temu, nie jest dobry. Była ona wielokrotnie naprawiana, sztukowana, wzmacniana. Korozja w połączeniu z polskimi warunkami atmosferycznymi naruszyła i osłabiła strukturę metalu. Na czynniki obiektywne nałożyły się zniszczenia powodowane przez dziką zwierzynę (szczególnie przez dziki i sarny), co znacząco wpłynęło na stabilność i trwałość ogrodzenia.           Ostatniej zimy ilość wtargnięć na teren naszego Ogrodu i tereny działek znacznie się zwiększyła. Zarząd otrzymywał od Działkowiczów liczne zgłoszenia o spacerach lochy i warchlaków po alejkach, o dewastacji trawników, grządek, nasadzeń, a nawet o zdemolowanych ogrodzeniach wewnętrznych. Wymienię niektóre z tych działek, oto ich numery:  86, 124, 132, 142, 143, 144, 145, 146.            Jak… Czytaj więcej

Czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 1  KANALIZACJA

Podczas realizacji ostatnich etapów budowy instalacji sieci kanalizacyjnej (kwiecień-czerwiec 2023) członkowie naszego Zarządu regularnie odbywali konsultacje z wykonawcami oraz osobiście koordynowali dostępność działek, współpracując z:  p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN z Krakowa, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie,  p. Zygmuntem Madejem, kierownikiem budowy,  p. Marcinem Koczurem, właścicielem firmy geodezyjnej Allgeo Geodezja w Krakowie. Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. W niektórych rejonach budowy należało – względem projektu – wprowadzić korekty głównej magistrali, a także ograniczyć zbędne studzienki (ze względów oszczędnościowych, bez wpływu na jakość głównej magistrali). Po wykonaniu prac, teren budowy został uporządkowany, a miejsca naruszone w trakcie robót naprawione. Wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych opracowano kartograficznie w postaci sumarycznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczono do Zarządu.           I tak 2 czerwca… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 8/23

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Zbliża się koniec lata i ogrodowego sezonu 2023. Jest to właściwy moment, by powiadomić o rezygnacji kilku członków Zarządu Stowarzyszenia i rozważnie wprowadzić zmiany w jego składzie. Decyzje te anonsowane były Komisji Rewizyjnej jeszcze w czerwcu oraz publicznie zapowiedziane podczas Forum Działkowiczów (Dom Działkowca,1 lipiec 2023). Pragnę mocno podkreślić, że mimo spiętrzających się trudności zdecydowaliśmy się w zmniejszonym składzie 6-osobowym (z vacatem Prezesa), a później 5-osobowym (vacat Wiceprezesa) kontynuować rozpoczęte projekty, aby doprowadzić je do końca albo do stanu, umożliwiającego ich uporządkowane przekazanie naszym następcom. Niektóre projekty wymagały sporego zaangażowania, dyspozycyjności czasowej i uzupełnienia kompetencji, ale nasza bezinteresowna praca znalazła uznanie u wielu z Państwa, za co składamy serdeczne podziękowania. Planujemy pod koniec września zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, podczas którego skompletowany zostanie nowy Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zebrania zostaną Państwo powiadomieni… Czytaj więcej

Czytaj dalej

NIŻSZA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 i 30 lipca (najbliższa sobota i niedziela) przedstawiciele Zarządu SOKmita będą dokonywać odczytów liczników w ogrodowych skrzynkach zbiorczych. Jest to związane z nowymi, niższymi opłatami za energię elektryczną. Zniżka opłat w TAURONIE została wynegocjowana przez Zarząd w ostatnich dniach. Wysokość nowych opłat – taryfa G12 – obowiązuje od 1 lipca 2023 r. i wynosi : EL 1 Energia z licznika taryfa I 0,8897 PLN  (brutto)  na bieżąco (co miesiąc) wg wskazań licznika EL 2 Energia z licznika taryfa II 0,3960 PLN  (brutto)  na bieżąco (co miesiąc) wg wskazań licznika Stawki te obowiązują do osiągnięcia limitu 250 kWh dla działki, począwszy od 1 lipca 2023 (łączne zużycie w obu taryfach dla liczników dwutaryfowych). Po osiągnięciu limitu 250 kWh wracają stawki dotychczas obowiązujące  (dla przypomnienia poniższa tabelka).  Energia zużyta do dnia 30 czerwca 2023 r. powinna być opłacona… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Ekspertyza próbki wody z dn. 6 czerwca 2023

Uprzejmie informuję, że nowa ekspertyza dostarczonych w dniu 6 czerwca br próbek wody (badanie mikrobiologiczne) wydana przez Centralne Laboratorium WMK w Krakowie wykazała obecność jednej bakterii z grupy coli w 100ml wody. (Sprawozdanie Nr 2583 w załączniku). Oznacza to, że woda nadaje się do spożycia jedynie po przegotowaniu. Być może dla zrozumienia stanu naszej ogrodowej wody pomocny będzie komentarz zawarty w poniższym linku. Dotyczy on ekspertyzy wystawionej we wrześniu 2021 roku w Namysłowie. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z dnia 21-09-2021 r. Ekspertyza próbki wody 6VI23

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 2/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Przedstawiam w dużym skrócie 3 najważniejsze tematy oraz 2 krótkie informacje, dotyczące działań Zarząd Stowarzyszenia w ostatnim czasie; na koniec (pkt 6) ważne ogłoszenie. 1. KANALIZACJA: Zarząd odbył liczne rozmowy i konsultacje z p.Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie. Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. Najistotniejsze jest to, że Firma nie ma już w tym sezonie możliwości kontynuacji rozpoczętych prac kanalizacyjnych na terenie naszego ogrodu. Pierwszy wolny termin jaki zaoferowano nowemu Zarządowi to listopad 2022, pod warunkiem, że warunki pogodowe na to pozwolą (nie będzie przymrozków); KOSZTY związane z budową przyłącza do sieci kanalizacji Gminy Zabierzów: przygotowanie koncepcji i projektu „Budowa przyłącza kanalizacyjnego” 62.000 zł zakończono 4 etapy robót (planowanych jest 6 etapów) Faktura Nr 5/05/2020 za wykonanie 77,20 metrów bieżących kanalizacji… Czytaj więcej

Czytaj dalej