Rezygnacja

Do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Na podstawie § 26 pkt 2 podpunktu 2) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie z dniem 10.06.2023 roku składam pisemną rezygnację z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Tym samym podtrzymuję rezygnację złożoną ustnie podczas zebrania Zarządu w dniu 10.06.2023 roku. Uzasadnienie: W trakcie prac w Zarządzie nastąpiły istotne różnice w sposobie postrzegania wzajemnych relacji pomiędzy członkami Zarządu w zakresie kompetencji, sposobie podejmowania decyzji i rozumienia priorytetu spraw w zakresie ważności i kolejności ich załatwiania. Jako nowy członek Zarządu dokooptowany do składu w trakcie trwania kadencji, jako jedyne rozwiązanie widzę złożenie swojej rezygnacji. Podtrzymuję deklarację pomocy i pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną podczas Walnego Zebrania. Z poważaniem Krzysztof Mycek

Czytaj dalej

Opłaty 2023

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 15.05.2023 postanowiło wprowadzić następujące opłaty na 2023 rok. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2023 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2023 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,30 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 15.06.2023 II rata do 31.07.2023 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności do 15.07.2023 Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2023 EL 1… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 3/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Przedstawiam w dużym skrócie najważniejsze informacje. 1. SPOTKANIA ZARZĄDU 19 lipca odbyło się spotkanie z Zarządem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 38. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu PUK p.Marek Janas oraz Kierownik ds Inwestycji i Remontów p.Alicja Wójcik. Rozmowy dotyczyły warunków wykonania przyłącza ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej do Gminy Zabierzów oraz przybliżonego terminu zakończenia robót na terenie Ogrodu (maj 2023r.). Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji. Złożono wizytę w krakowskim Biurze Rachunkowym przy ul. Zimorowicza (Biały Prądnik), gdzie ustalono zasady dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Kandydat na ogrodowego elektryka odwiedził nasz ogród i zapoznał się z zakresem prac; jesteśmy w trakcie ustalania warunków zatrudnienia. 2. AWARIE SIECI WODNEJ W ostatnich tygodniach lipca miały miejsce dwie awarie wody.… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 2/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Przedstawiam w dużym skrócie 3 najważniejsze tematy oraz 2 krótkie informacje, dotyczące działań Zarząd Stowarzyszenia w ostatnim czasie; na koniec (pkt 6) ważne ogłoszenie. 1. KANALIZACJA: Zarząd odbył liczne rozmowy i konsultacje z p.Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie. Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. Najistotniejsze jest to, że Firma nie ma już w tym sezonie możliwości kontynuacji rozpoczętych prac kanalizacyjnych na terenie naszego ogrodu. Pierwszy wolny termin jaki zaoferowano nowemu Zarządowi to listopad 2022, pod warunkiem, że warunki pogodowe na to pozwolą (nie będzie przymrozków); KOSZTY związane z budową przyłącza do sieci kanalizacji Gminy Zabierzów: przygotowanie koncepcji i projektu „Budowa przyłącza kanalizacyjnego” 62.000 zł zakończono 4 etapy robót (planowanych jest 6 etapów) Faktura Nr 5/05/2020 za wykonanie 77,20 metrów bieżących kanalizacji… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 1/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Oto pierwsza wiadomość od nowego Zarządu Stowarzyszenia KMITA, wybranego podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 2022. Nazywam się Magdalena Długosz, jestem członkiem Zarządu i podjęłam się być rzecznikiem Zarządu. Przedstawiam skład Zarządu Stowarzyszenia: Zarząd Stowarzyszenia pragnie zapewnić o pełnieniu swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny. Nikt z członków obecnego Zarządu nie działał uprzednio w takim gremium. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość, a także pomoc i rady ze strony Państwa, które będą przyjęte z ogromną życzliwością. Szanowni Państwo, czujmy się społecznością ogrodową, pomagajmy sobie nawzajem, dbajmy o estetykę pięknego miejsca, w którym pragniemy odpocząć.   w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA Magdalena Długosz

Czytaj dalej

Opłaty 2022

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 31.05.2022 uchwałami nr 1 i 2 postanowiło utrzymać opłaty na 2022 rok na poziomie opłat jak w 2019 r. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2022 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2022 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 15.07.2022 II rata do 31.07.2022 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności do 15.07.2022 Cz Składka członkowska… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Drugie spotkanie w ramach Akademii Leśnej- Świadomy Obywatel

Nadleśnictwo Krzeszowice przesłało zaproszenie na drugie spotkanie w ramach Akademii Leśnej- Świadomy Obywatel Wiecej informacji znajdziecie Państwo w odnośnikach poniżej https://krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/czas-start-akademia-lesna lub profilu FB nadleśnictwa: https://www.facebook.com/NadlesnictwoKrzeszowice/

Czytaj dalej

Zaśmiecanie terenu Ogrodu

Z przykrością informujemy o przypadkach zaśmiecania terenu naszego Ogrodu. 21.03 porzucono na Al. Źródlanej w pobliżu bramy nr 3 dwie reklamówki ze śmieciami, natomiast w zalesionym terenie wspólnym obok Al. Wielkie Pola stwierdzono wysypisko odpadów zielonych (gałęzie, skoszona trawa). Informujemy, że śmieci należy wywozić we własnym zakresie zaś odpady zielone należy przetwarzać na użytkowanej przez siebie działce w kompostowniku w który każda działka musi być wyposażona. Osoby mogące pomóc w identyfikacji osób zaśmiecających nasz Ogród prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia.  

Czytaj dalej

Informacje 03.02.2022 r. Gospodarz Ogrodu, naprawa ogrodzenia, kanalizacja

1. Zarząd Stowarzyszenia poszukuje osoby: – do pełnienia funkcji Gospodarza Ogrodu, mile będą widziane osoby będące Działkowcami zainteresowanymi rozwojem i dobrem naszego Ogrodu – do napraw pojawiających się uszkodzeń w ogrodzeniu zewnętrznym spowodowanych przez  dzikie zwierzęta Oferty prosimy składać mailowo, telefonicznie lub do skrzynki listowej na bramie wjazdowej nr 2 lub Domu Działkowca 2. Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji Gminy w 2022 r. – Uchwała nr 3/39/2021 „Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita uchwala na 2022 rok kolejne wpłaty na prace inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w trzech ratach w następujących wysokościach i terminach: I rata kwota 1000 zł w terminie do 28 lutego 2022 r. II rata kwota 1000 zł w terminie do 30 czerwca 2022 r. III rata kwota 1000 zł w terminie do 30 września 2022 r. Uchwała podjęta jednogłośnie” Rachunek w banku ING dla prowadzenia… Czytaj więcej

Czytaj dalej