KANALIZACJA – 3 PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA IMPASU

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze, do skrzynki pocztowej Zarządu wpłynął list, którego treść wklejam poniżej. Zarząd składa serdeczne podziękowania Działkowiczom, którzy przedstawiają trzy możliwości rozwiązania impasu w ukończeniu budowy ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponownie zachęcamy Wszystkich Państwa do przesyłania swoich własnych propozycji, które zostaną przez Zarząd  udostępnione pozostałym Działkowiczom. To pozwoli przemyśleć problem pod różnymi aspektami i przeprowadzić merytoryczną dyskusję na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym. Z serdecznościami MD Szanowni Państwo, przesyłamy propozycje rozwiązań dotyczących sieci kanalizacyjnych. (…) Naszym zdaniem aktualna propozycja Zarządu, gdzie ostatecznie każdy będzie miał inną cenę do podłączenia, nie sprawdzi się i doprowadzi do niepotrzebnych napięć. Będziemy wdzięczni za zachowanie anonimowości. (…) Propozycja WYŁĄCZENIA części Działkowców z dalszego współfinansowania sieci kanalizacyjnej Propozycja I  daje możliwość wyłączenia z dalszego współfinansowania budowy i podłączenia do sieci kanalizacyjnej części Działkowców pod określonymi warunkami: Posiadanie… Czytaj więcej

Czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 2 OGRODZENIE

          Szanowni Państwo,           Wszyscy wiemy, że stan siatki ogrodzenia zewnętrznego, zamontowanej około 40 lat temu, nie jest dobry. Była ona wielokrotnie naprawiana, sztukowana, wzmacniana. Korozja w połączeniu z polskimi warunkami atmosferycznymi naruszyła i osłabiła strukturę metalu. Na czynniki obiektywne nałożyły się zniszczenia powodowane przez dziką zwierzynę (szczególnie przez dziki i sarny), co znacząco wpłynęło na stabilność i trwałość ogrodzenia.           Ostatniej zimy ilość wtargnięć na teren naszego Ogrodu i tereny działek znacznie się zwiększyła. Zarząd otrzymywał od Działkowiczów liczne zgłoszenia o spacerach lochy i warchlaków po alejkach, o dewastacji trawników, grządek, nasadzeń, a nawet o zdemolowanych ogrodzeniach wewnętrznych. Wymienię niektóre z tych działek, oto ich numery:  86, 124, 132, 142, 143, 144, 145, 146.            Jak… Czytaj więcej

Czytaj dalej

KOMUNIKAT Nr 1  KANALIZACJA

Podczas realizacji ostatnich etapów budowy instalacji sieci kanalizacyjnej (kwiecień-czerwiec 2023) członkowie naszego Zarządu regularnie odbywali konsultacje z wykonawcami oraz osobiście koordynowali dostępność działek, współpracując z:  p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN z Krakowa, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie,  p. Zygmuntem Madejem, kierownikiem budowy,  p. Marcinem Koczurem, właścicielem firmy geodezyjnej Allgeo Geodezja w Krakowie. Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. W niektórych rejonach budowy należało – względem projektu – wprowadzić korekty głównej magistrali, a także ograniczyć zbędne studzienki (ze względów oszczędnościowych, bez wpływu na jakość głównej magistrali). Po wykonaniu prac, teren budowy został uporządkowany, a miejsca naruszone w trakcie robót naprawione. Wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych opracowano kartograficznie w postaci sumarycznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczono do Zarządu.           I tak 2 czerwca… Czytaj więcej

Czytaj dalej