Ustawodawca określił zasady przejmowania praw do działek ROD w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 13 grudnia 2013 roku z póź. zm. gdzie w art 38 zostały opisane zasady tego przejmowania. Dodatkowo w art 2 pkt 8 podano definicję „osoby bliskie”.

 1. Sprawdź na stronie OGŁOSZENIA czy jest możliwość zakupu działki.
 2. Przed zakupem zapoznaj się z REGULAMINEM obowiązującym na terenie naszego ogrodu (sprawdź również czy poprzedni właściciel nie zalega z jakimiś opłatami).
 3. Sprawdź, czy altana albo budynek znajdujący się na działce nie jest samowolą budowlaną. Warto znać też wysokość comiesięcznych opłat – OPŁATY
 4. Kupując działkę stajesz się właścicielem jedynie nasadzeń i innych elementów na działce (altana, itp). Teren działki należy do Gminy i jest tylko użytkowany na zasadach dzierżawy.
 5. Oryginał umowy kupna-sprzedaży/darowizny z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność dotychczasowego użytkownika działki należy przedstawić Zarządowi (podpisy muszą być notarialnie potwierdzone). Przedmiotem umowy nie jest ustanowienie prawa dzierżawy, a jedynie przejęcie praw i obowiązków od dotychczasowego działkowca. Ustawa (art. 41 urod) określa formę, w jakiej powinna być zawarta transakcja (pisemna, z poświadczonymi przez notariusza podpisami). 
 6. Po zakupie dopełnij formalności:
  – przeniesienie praw: LINK
  – wniosek o przyjęcie: LINK
  – wpis do Stowarzyszenia (opcjonalnie): LINK
  (Zgodnie z Regulaminem: „Członkami organów Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” mogą być – na zasadach określonych w statucie – wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Prawo uczestniczenia z możliwością głosowania i prawem wyboru na Walnym Zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia. Działkowcy nie będący członkami Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w zebraniu w roli obserwatorów.”)
  – utworzenie konta na stronie www: Kontakt z administratorem

„Przejmowanie” działki przez członka rodziny objęte jest podobnymi zasadami. (Sprawdź również LINK.)

Nowy użytkownik działki zobowiązany jest wnieść opłatę remontową w wysokości 5000 zł wg zasad opisanych na stronie www. Reszta opłat dotyczy rozliczeń między stronami (tj. kwoty zakupu tego, co znajduje się działce).

Opłatę za podłączenie do kanalizacji winien dotychczasowy użytkownik uregulować zgodnie z harmonogramem w ratach. (Ta inwestycja i raty były rozłożone przez ostatnie lata).

Akt notarialny wraz z wnioskiem i potwierdzeniem opłaty remontowej składa się do Zarządu, następnie Księgowość sprawdza czy nie ma zaległości na danej działce a następnie podczas Zebrania Zarządu jest dopiero podejmowana uchwała w sprawie nowej umowy dzierżawy po czym nowy użytkownik zostaje powiadomiony i zaproszony do podpisania odpowiednich dokumentów. (Jeśli są zaległości dotychczasowego użytkownika to z nowym użytkownikiem nie zostanie podpisana umowa dzierżawy, o którą występuje się po zawarciu aktu notarialnego).


Z upoważnienia Zarządu

Sekretarz

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments