Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie informuje, iż jedynym oficjalnym adresem e-mail służącym do korespondencji z Działkowcami jest adres [email][/email]. Można również wysyłać informacje korzystając z formularza kontaktowego. Kierując korespondencję należy w niej zamieścić również imię i nazwisko oraz nr działki, jest ona objęta ochroną danych osobowych.

Wszelkie inne adresy e-mail, a w szczególności są adresami prywatnymi i nie mogą służyć do wymiany informacji pomiędzy Działkowcami, a Zarządem.