O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita przypomina, że instalacje wewnętrzne w altanach mają mieć zabezpieczenie 16 A, w skrzynce przyłączeniowej macie Państwo bezpieczniki 20 A typu C jak wynika z podpisanych protokołów.

Wszystkie zgłoszenia o wybijaniu bezpieczników spowodowane jest faktem, że przy sprawdzaniu obciążenia bezpiecznika w skrzynce przyłączeniowej do Altan – obciążenie wskazuje ponad 30 A. Taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca i tłumaczenie, że wcześniej tak nie BYŁO – to informujmy Wszystkich, że powodem tego było „watowanie” bezpiecznika w skrzynce przyłączeniowej „drutem” – to jest NIEDOPUSZCZALNE.

Należy stwierdzić, że prace zostały wykonane poprawnie, a wszystkie nieprawidłowości związane z brakiem dopływu prądu do altany spowodowane są z błędnie wykonaną instalacją elektryczną w Altanie (stwierdzono np. że jest 16 A ale x 3 bezpieczniki 16 A wpięte równolegle w sieć). Po przeprowadzonych rozmowach z członkami Zarządu poprzednich kadencji zostałam poinformowana, że nie „mieli o tym pojęcia”. Pragnę przypomnieć, że użytkownicy działek, w których istnieją problemy po modernizacji sieci (przypominam, polegała tylko na wymianie bezpiecznika starego typu na wyłącznik nadprądowy typu C oraz montaż licznika wskazującego zużycie prądu przez poszczególnego użytkownika działki) oświadczamy, że brak jest wszelkiej dokumentacji w teczkach działkowców (tych, których mamy zgłoszenia o problemach) o przydziale zwiększenia mocy dla poszczególnej działki. Osoba przez lata odpowiedzialna z ramienia Zarządu za tego typu sprawy oświadcza, że nigdy nie było zgody na takie instalacje w altanach, gdyż przydział mocy dla całego Ogrodu NIGDY na to nie zezwalał.

W roku 2015 nastąpiło wypalenie obudowy bezpiecznika w głównej stacji rozdzielczej, (przy transformatorze) nie potrafiono wówczas określić przyczyny, lecz dzisiaj już jest jasne, że powodem było ZA WYSOKIE OBCIĄŻENIE na tym bezpieczniku.

Dalsza taka działalność naszych współużytkowników działek doprowadzi do uszkodzenia całej sieci elektrycznej a co za tym idzie koszt wymiany obciąży NAS wszystkich, a nie tych, co doprowadzają do takich sytuacji.

W związku z powyższym informujemy, że Wszyscy użytkownicy działek, którym wybije bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej, najpierw muszą we własnym zakresie doprowadzić swoje przyłącze w altanie do bezpiecznika 16 A i następnie zostanie włączony dopływ energii elektrycznej do Altany.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita
Prezes Janina Śliwa
Zabierzów, dnia 28-06-2016 r.


Informacja od osoby zajmującej się prądem od początku istnienia Ogrodu Kmita w Zabierzowie

Zgodnie z dokumentacją „Instalacja elektryczna. Dokumentacja powykonawcza” Pracowniczy Ogród Działkowy „Kmita” w Zabierzowie z roku 2001 zabezpieczenie na zasilaniu poszczególnych altanek ze skrzynek SR wynosi 20 A.

Zabezpieczenie w altance na obwodzie gniazd wtykowych może wynosić 16 A.
Obwód oświetlenia w altance ma być zabezpieczony wkładką 6 A.
Z tak dopuszczalnego obwodu gniazd wtykowych można korzystać równocześnie z urządzeń elektrycznych w altance (i ewentualnie na zewnątrz) o sumarycznej MOCY 3,68 kW.

Przekroczenie tej mocy spowoduje przepalenie bezpiecznika w obwodzie gniazd wtykowych w altance lub w wyjątkowych wypadkach w rozdzielni zasilającej SR

Kraków, dnia 28-06-2016
podpisano: Zbigniew Kałwa