Walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia w dniu 29.06.2024 nie zostało zakończone (przerwa do 31.10.2024r.) więc aktualizacja stawek obowiązujących w roku 2024 zostanie wprowadzona po zakończeniu Zebrania.

Opłaty obowiązujące w roku 2023

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2023 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,30 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 15.06.2023
II rata do 31.07.2023
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
do 15.07.2023
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2023
EL 1 Energia z licznika
taryfa I

1,2778 zł / kWh

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL 2 Energia z licznika
taryfa II

0,9752 zł / kWh

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 5.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.

Zaległości z lat ubiegłych – wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem – należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2022 roku: -> opłaty w 2022


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Nr rachunku dla prowadzenia inwestycji (kanalizacja)
64 1050 1100 1000 0090 8020 2311