Obsługa konta na stronie www

Informacja dla nowych użytkowników: Rejestrując się na naszej stronie prosimy o podanie kilku podstawowych informacji: imię nazwisko nr działki adres e-mail Te informacje są potrzebne do weryfikacji konta (dostępne są jedynie dla Zarządu i Administratora strony). Więcej informacji na załączonych grafikach poniżej i na stronie: LINK Wkrótce większość treści na stronie będzie dostępna TYLKO dla zalogowanych użytkowników. Po rejestracji na stronie udostępnimy możliwość m.in.: Czytaj dalej…

Informacja o płatności za energię elektryczną

W związku z informacjami o problemach jakie Działkowcy zgłaszają w rozliczaniu energii elektrycznej uprzejmie informujemy, że różnica jaką Państwo dopłacali na podstawie otrzymanej informacji z zaproszeniem na Walne to jest różnica w ilości zużytych kWh między licznikiem elektronicznym w skrzynce SR a zapłaconą ilością kWh wg wskazań licznika w Altanie. Tak więc dopłata tych ilości kWh nie podlega doliczaniu do stanu licznika w Altanie. Państwa płatność w dalszym ciągu odbywa się Czytaj dalej…

Zwierzęta na Ogrodzie Kmita

Szanowni Działkowcy !!!! Zarząd zwraca uwagę by zwierzęta wszystkich użytkowników Działek oraz ich Gości, które spacerują po alejkach Ogrodu były trzymane na smyczy i w kagańcu, a ich właściciele sprzątali odchody. Jest to zapisane i zatwierdzone w rozdziale ”Przepisy porządkowe” § 60 pkt. 10 Regulaminu Ogrodu. Zwracamy uwagę wszystkim działkowcom, a szczególnie tym, którzy w dalszym ciągu (pomimo pisemnych informacji i pouczeń) karmią koty na terenach Czytaj dalej…

Śmieci na terenie ogólnym

Przypominamy wybrane punkty z Regulaminu: § 9 punkt 2 Działkowiec ma w szczególności obowiązek: … 4) działać w interesie Ogrodu … 7) otaczać opieką mienie Ogrodu § 59 Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu § 60 W Ogrodzie zabrania się: 1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia Czytaj dalej…

Instalacja elektryczna

O B W I E S Z C Z E N I E Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita przypomina, że instalacje wewnętrzne w altanach mają mieć zabezpieczenie 16 A, w skrzynce przyłączeniowej macie Państwo bezpieczniki 20 A typu C jak wynika z podpisanych protokołów. Wszystkie zgłoszenia o wybijaniu bezpieczników spowodowane jest faktem, że przy sprawdzaniu obciążenia bezpiecznika w skrzynce przyłączeniowej do Altan – obciążenie wskazuje ponad 30 A. Taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca Czytaj dalej…

Informacja o prawidłowym adresie e-mail

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie informuje, iż jedynym oficjalnym adresem e-mail służącym do korespondencji z Działkowcami jest adres [email][/email]. Można również wysyłać informacje korzystając z formularza kontaktowego. Kierując korespondencję należy w niej zamieścić również imię i nazwisko oraz nr działki, jest ona objęta ochroną danych osobowych. Wszelkie inne adresy e-mail, a w szczególności są adresami prywatnymi i nie mogą służyć do wymiany informacji Czytaj dalej…

Hodowla pszczół

Hodowla pszczół dziko żyjących dla potrzeb zapylania drzew i krzewów owocowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz ogrodach przydomowych. W ostatnich latach w ogrodach działkowych oraz przydomowych obserwujemy spadek owocowania drzew i krzewów owocowych związany z problemami w zapylaniu kwiatów drzew i krzewów owocowych w okresie wiosennym. Przyczyny braku zapylania kwiatów wynikają z problemów w utrzymaniu rojów pszczoły miodnej, które atakowane są przez wiele chorób i pasożytów Czytaj dalej…

Używanie broni na terenie ROD

W związku z informacjami o przypadkach korzystania z broni pneumatycznej (wiatrówki) na terenie ROD Kmita w Zabierzowie, Zarząd Ogrodu informuje, że: Przedmiotowe zagadnienie reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 r. nr 53, póz. 549 z późn. zm.). Zgodnie z art. 8 tej ustawy, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania Czytaj dalej…