Informacje dotyczące naszej strony www

UWAGA – ważna informacja!


Pełny / nieograniczony dostęp do informacji zamieszczanych na naszej stronie www powoduje problemy związane z bezpieczeństwem danych…

Większość użytkowników utworzyła już konto (zabezpieczone hasłem) na stronie.

Tych, którzy jeszcze nie zarejestrowali konta prosimy o jak najszybsze utworzenie konta – wkrótce tworzenie nowych kont będzie zablokowane!


REJESTRUJ


Konta już utworzone będą zweryfikowane (porównane z danymi zebranymi przez Zarząd).

Po weryfikacji kont dostęp do informacji na stronie będą mieć tylko Działkowicze/Członkowie Stowarzyszenia/Zarząd.

Umożliwi to umieszczanie na stronie większej ilości informacji, dodawanie komentarzy do wpisów, głosowania, stan konta (opłaty) itp.

Do końca października można utworzyć konto LINK


Po 3.11.2023 nowe konto będzie można utworzyć tylko przez kontakt z Administratorem strony.

Aktualizacja kont i zabezpieczeń związana jest z pewnymi niedogodnościami, które mogą pojawić się w trakcie przeglądania strony – proszę o przesłanie informacji gdyby pojawiły się duże problemy :
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Czytaj dalej

Rezygnacja

Do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie.

Na podstawie § 26 pkt 2 podpunktu 2) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie z dniem 10.06.2023 roku składam pisemną rezygnację z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Tym samym podtrzymuję rezygnację złożoną ustnie podczas zebrania Zarządu w dniu 10.06.2023 roku.

Uzasadnienie:

W trakcie prac w Zarządzie nastąpiły istotne różnice w sposobie postrzegania wzajemnych relacji pomiędzy członkami Zarządu w zakresie kompetencji, sposobie podejmowania decyzji i rozumienia priorytetu spraw w zakresie ważności i kolejności ich załatwiania. Jako nowy członek Zarządu dokooptowany do składu w trakcie trwania kadencji, jako jedyne rozwiązanie widzę złożenie swojej rezygnacji. Podtrzymuję deklarację pomocy i pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną podczas Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Krzysztof Mycek

Czytaj dalej

Opłaty 2023

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 15.05.2023 postanowiło wprowadzić następujące opłaty na 2023 rok. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia).

Opłaty obowiązujące w roku 2023

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2023 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,30 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 15.06.2023
II rata do 31.07.2023
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
do 15.07.2023
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2023
EL 1 Energia z licznika
taryfa I

1,2778 zł / kWh

0,8897 zł / kWh  (od 1 VII 2023)

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL 2 Energia z licznika
taryfa II

0,9752 zł / kWh

0,3960 zł / kWh (od 1 VII 2023)

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 5.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.

Zaległości z lat ubiegłych – wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem – należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2022 roku: -> opłaty w 2022


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Przykład prawidłowo wypełnionego druku przelewu za energię elektryczną:
Ważne pole TYTUŁEM w którym powinno być:

oznaczenie taryfy / poprzedni odczyt / aktualny odczyt / zużycie  / kwota wynikająca z aktualnej ceny energii

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 3/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!
Przedstawiam w dużym skrócie najważniejsze informacje.

1. SPOTKANIA ZARZĄDU

  • 19 lipca odbyło się spotkanie z Zarządem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 38. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu PUK p.Marek Janas oraz Kierownik ds Inwestycji i Remontów p.Alicja Wójcik. Rozmowy dotyczyły warunków wykonania przyłącza ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej do Gminy Zabierzów oraz przybliżonego terminu zakończenia robót na terenie Ogrodu (maj 2023r.). Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji.
  • Złożono wizytę w krakowskim Biurze Rachunkowym przy ul. Zimorowicza (Biały Prądnik), gdzie ustalono zasady dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem.
  • Kandydat na ogrodowego elektryka odwiedził nasz ogród i zapoznał się z zakresem prac; jesteśmy w trakcie ustalania warunków zatrudnienia.

2. AWARIE SIECI WODNEJ

W ostatnich tygodniach lipca miały miejsce dwie awarie wody. Jedna na ulicy Miłej, druga przy ulicy Źródlanej (w okolicy działki 20). Pierwsza wymagała wykopania głębokiego dołu i założenia obręczy uszczelniającej na pękniętą rurę. Pan W.Dominik zmuszony był w trudnych warunkach (temp. 33oC) sam sobie radzić z pracami, gdyż zabrakło chętnych do pomocy.

Druga awaria była na tyle skomplikowana, że zatrudniona została ekipa budowlana z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, która posłużyła się minikoparką. Prace zostały ukończone, ale alejka jest nieprzejezdna, a miejsce byłego wycieku oznaczono czerwono-białą taśmą (która zostanie usunięta, gdy nawierzchnia będzie już całkowicie osuszona).

Dziękujemy Panu Gospodarzowi za wykonane z wielkim poświęceniem prace naprawcze.

    

3. POMOC W PRACACH na terenie Ogrodu

Po raz kolejny zwracamy się z gorącą prośbą !!! o włączanie się Państwa do prac na terenie ogrodu. Pan Dominik czuje się skrępowany napraszając się Działkowiczom, a przecież często potrzebuje pomocników. Składamy więc następującą propozycję: na tablicach ogłoszeniowych zawieszona zostanie kolorowa kartka, na której Pan Gospodarz będzie anonsował (z kilkudniowym wyprzedzeniem) tygodniowy harmonogram prac. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do p.Dominika (tel. 888 079 491).

4. BŁĘDNIE PODANA KWOTA opłat za kanalizację !!!

Przekazując zbiorczą informację nt WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WPŁAT na kanalizację sanitarną (przelewanych na konto dedykowane budowie sieci kanalizacyjnej Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311 ING Bank Śląski S.A.) popełniłam błąd (za co bardzo przepraszam).

Podaję zatem skorygowane zestawienie

2017 r. – 500zł
2018 r. – 1000zł
2019 r. – 1000zł
2020 r. – 1000zł
2021 r. – dwie raty po 1000zł (suma: 2000zł)
2022 r. – trzy raty po 1000zł (ustalone przez poprzedni Zarząd). Płatności należy dokonać w następujący terminach: I rata do 28.02.2022, II rata do 30.06.2022, III rata 30.09.2022

Tak więc SUMA WPŁAT POWINNA WYNOSIĆ 8.500 zł

5. MAPY OGRODOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Przygotowałam dla Państwa Działkowiczów 2 kopie kserograficzne:

1* Mapa inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej
2* Mapa projektowa przyłącza kanalizacyjnego

1*    Mapa obrazująca wykonane już prace została zalaminowana i pomniejszona; będzie umieszczona na drzwiach Domu Działkowca oraz na tablicach przy bramie I i III. Ze względu na skalę pomniejszenia daje ona jedynie poglądową orientację w zrealizowanych etapach prac.

2*    Skopiowana mapa projektowa ma ogromne rozmiary, w związku z czym znajduje się w Domu Działkowca i będzie udostępniana indywidualnie.

W najbliższą sobotę 6 sierpnia w godzinach 10.00-12.00 obie mapy (w wersji oryginalnej – bez pomniejszenia) zostaną wyłożone w Domu Działkowca. Zapraszam Państwa do obejrzenia. W sprawie innych terminów udostępnienia prosimy o kontakt telefoniczny.

Skany obydwu map zostaną umieszczone na stronie ogrodu po powrocie informatyka z
urlopu wypoczynkowego (na początku następnego tygodnia, ok. 8 sierpnia).

6. FORUM DZIAŁKOWICZÓW

Zarząd Stowarzyszenia pragnie w przyjaznej i rzeczowej atmosferze omówić sprawy bieżące oraz poznać Państwa ogrodowe potrzeby i bolączki; proponujemy spotkać się na terenie ogrodu w jeden z weekendowych dni września; na spotkanie zaprosilibyśmy również Panią Wójt, Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i pracownika Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN; prosimy o zgłaszanie swoich propozycji.

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

Magdalena Długosz

Czytaj dalej