Informacje dotyczące naszej strony www

UWAGA – ważna informacja! Pełny / nieograniczony dostęp do informacji zamieszczanych na naszej stronie www powoduje problemy związane z bezpieczeństwem danych… Większość użytkowników utworzyła już konto (zabezpieczone hasłem) na stronie. Tych, którzy jeszcze nie zarejestrowali konta prosimy o jak najszybsze utworzenie konta – wkrótce tworzenie nowych kont będzie zablokowane! REJESTRUJ Konta już utworzone będą zweryfikowane (porównane z danymi zebranymi przez Zarząd). Po weryfikacji kont dostęp do informacji na stronie będą mieć tylko Działkowicze/Członkowie Stowarzyszenia/Zarząd. Umożliwi to umieszczanie na stronie większej ilości informacji, dodawanie komentarzy do wpisów, głosowania, stan konta (opłaty) itp. Do końca września można utworzyć konto LINK Po 3.10.2023 nowe konto będzie można utworzyć tylko przez kontakt z Administratorem strony. Aktualizacja kont i zabezpieczeń związana jest z pewnymi niedogodnościami, które mogą pojawić się w trakcie przeglądania strony – proszę o przesłanie informacji gdyby pojawiły się… Czytaj więcej

Czytaj dalej

ZAGROŻENIE BRAKIEM BIEŻĄCEJ WODY W OGRODZIE

Wiadomość Nr 5/23 od Zarządu SOKmita, 22 czerwiec 2023 r. Drodzy Państwo, z pewnością zauważyliście BRAKI w płynności DOSTĘPU DO WODY na terenie naszego ogrodu. Spowodowane to jest bardzo – naprawdę bardzo! – niskim stanem wody w studni głębinowej. Z tego względu nowo zainstalowana pompa nie jest w stanie wydajnie pracować i zmuszani jesteśmy do okresowych jej wyłączeń. Gorąco apeluję o zdecydowane ograniczenie zużycia wody ze zbiorników i proszę o POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ SYTUACJI! Niestety, mimo poprzedniech moich próśb jest kilku Działkowiczów, którzy ignorują REALNE ZAGROŻENIE BRAKIEM BIEŻĄCEJ WODY. Na razie nie będę publicznie wskazywać numerów działek, ale uprzedzam, że jeśli sytuacja się nie zmieni, będę zmuszona poinformować ogół Działkowiczów i wspólnie zastanowić się jak ukarać te osoby. Ponadto uwagę Zarządu zwracają baseny, których właścicieli zamierzamy zobowiązać w najbliższym czasie do założenia indywidualnych liczników wody. Drodzy Państwo! Bądźmy bardziej empatyczni! Pamiętajmy o starszych Działkowiczach, dla… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Rezygnacja

Do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Na podstawie § 26 pkt 2 podpunktu 2) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie z dniem 10.06.2023 roku składam pisemną rezygnację z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Tym samym podtrzymuję rezygnację złożoną ustnie podczas zebrania Zarządu w dniu 10.06.2023 roku. Uzasadnienie: W trakcie prac w Zarządzie nastąpiły istotne różnice w sposobie postrzegania wzajemnych relacji pomiędzy członkami Zarządu w zakresie kompetencji, sposobie podejmowania decyzji i rozumienia priorytetu spraw w zakresie ważności i kolejności ich załatwiania. Jako nowy członek Zarządu dokooptowany do składu w trakcie trwania kadencji, jako jedyne rozwiązanie widzę złożenie swojej rezygnacji. Podtrzymuję deklarację pomocy i pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną podczas Walnego Zebrania. Z poważaniem Krzysztof Mycek

Czytaj dalej

Opłaty 2023

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 15.05.2023 postanowiło wprowadzić następujące opłaty na 2023 rok. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2023 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2023 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,30 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 15.06.2023 II rata do 31.07.2023 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności do 15.07.2023 Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2023 EL 1… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Wiadomość Nr 3/22 od Zarządu SOKmita

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze! Przedstawiam w dużym skrócie najważniejsze informacje. 1. SPOTKANIA ZARZĄDU 19 lipca odbyło się spotkanie z Zarządem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 38. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu PUK p.Marek Janas oraz Kierownik ds Inwestycji i Remontów p.Alicja Wójcik. Rozmowy dotyczyły warunków wykonania przyłącza ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej do Gminy Zabierzów oraz przybliżonego terminu zakończenia robót na terenie Ogrodu (maj 2023r.). Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji. Złożono wizytę w krakowskim Biurze Rachunkowym przy ul. Zimorowicza (Biały Prądnik), gdzie ustalono zasady dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Kandydat na ogrodowego elektryka odwiedził nasz ogród i zapoznał się z zakresem prac; jesteśmy w trakcie ustalania warunków zatrudnienia. 2. AWARIE SIECI WODNEJ W ostatnich tygodniach lipca miały miejsce dwie awarie wody.… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Opłaty 2022

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 31.05.2022 uchwałami nr 1 i 2 postanowiło utrzymać opłaty na 2022 rok na poziomie opłat jak w 2019 r. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2022 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2022 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 15.07.2022 II rata do 31.07.2022 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności do 15.07.2022 Cz Składka członkowska… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Informacja o wykonywanych czynnościach geodezyjnych na terenie gminy Zabierzów

Informujemy o wykonywanych czynnościach geodezyjnych na terenie gminy Zabierzów przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie ( m.in. na terenie naszego Ogrodu). Zgodnie z art.13 ust.l pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

Czytaj dalej

Opłaty 2021

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” uchwałą nr 8/NP/12/2021 z dnia 14-05-2021 postanowił utrzymać opłaty na 2021 rok na poziomie opłat jak w 2019 r. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2021 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2021 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 31.05.2021 II rata do 31.07.2021 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności do 30.06.2021 Cz Składka członkowska… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Przegląd stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Kmita w Zabierzowie

W dniu 22.06.2019 roku komisja w składzie:  Dariusz Peter,  Agnieszka Zwolińska, dokonała przeglądu stanu ogródków działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita”. Uwagi w zakresie ogólnym: 1/ Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy Białe Brzozy, prosimy wszystkich użytkowników działek graniczących z tą drogą o przycięcie nasadzeń przerastających ogrodzenie Ogrodu oraz gałęzi drzew zwisających nad drogą. 2/ Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Ogrodu wysokość nasadzeń nie powinna przekraczać 1,5 m. Prosimy wszystkich Działkowców o podjęcie działań, aby nasze działki spełniały wymogi Regulaminu. 3/ W gestii Zarządu pozostaje w dalszym ciągu uporządkowanie alejki „Leśna” (wykoszenie i prześwietlenie drzew). 4/ Wobec skarg Działkowców na niszczące działki dziki Zarząd przedyskutuje możliwości wzmocnienia ogrodzenia Ogrodu. Uwagi w zakresie szczegółowym zamieszczono w załączonej tabeli:  

Czytaj dalej

Opłaty 2019

Opłaty obowiązujące w roku 2019 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt) Poniżej ustalone opłaty na rok 2019 i terminy ich wnoszenia: Symbol Określenie symbolu Kwota Termin płatności OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m² (wg obmiarów na dzień 01.01.2017) I rata do 31.05.2019 II rata do 31.07.2019 W Opłata za wodę 0,07 zł x m2 (wg obmiaru działki) za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności I rata do 31.05.2019 II rata do 31.07.2019 wysokość opłaty zostanie ustalona przez Zarząd Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 30.06.2019 EL I Energia z licznika taryfa I 0,6080 zł / kWh od 01-01-2019… Czytaj więcej

Czytaj dalej