Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 31.05.2022 uchwałami nr 1 i 2 postanowiło utrzymać opłaty na 2022 rok na poziomie opłat jak w 2019 r. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia).

Opłaty obowiązujące w roku 2022

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2022 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 15.07.2022
II rata do 31.07.2022
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
do 15.07.2022
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2022
EL 1 Energia z licznika
taryfa I
0,7595 zł / kWh na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL 2 Energia z licznika
taryfa II
0,3476 zł / kWh
na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 5.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” uchwałą nr 3/39/2021 ustalił na 2022 rok kolejne wpłaty na prace inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w trzech ratach w następujących wysokościach i terminach:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

kanalizacja
rata I
Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji 1000,00 zł do 28.02.2022
kanalizacja
rata II
1000,00 zł do 30.06.2022
kanalizacja
rata III
1000,00 zł do 30.09.2022

Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments