• Informacja Zespołu powołanego na Walnym Zebraniu w dniu 11 marca 2016 r do rozpoznania możliwości wykupu działek przez użytkowników tych działek.
  >PRZECZYTAJ<
 • Pismo datowane na dzień 30-08-2016 r złożone w Urzędzie Gminy Zabierzów.
  >PRZECZYTAJ<
  W dniu 22 października 2016 odbyło się zebranie Zarządu, na którym pismo zostało odczytane i Zarząd podjął uchwałę by pismo umieścić na stronie internetowej, a do Wójta Gminy Zabierzów wysłać informację, by wszelkie korespondencje do Zespołu przesyłane były do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita (gdyż Zespół tego nie czyni).
 • Na posiedzeniu w dniu 22 października została też podjęta decyzja o umieszczeniu na stronie internetowej „Protokołu uzgodnień” dotyczącego warunków przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie dla PZD Ogród Kmita (szczególnie prosimy zwrócić uwagę na pkt. 8 protokołu).
  >PRZECZYTAJ<
 • Pytanie o prace legislacyjne zmierzające do uwłaszczenia działkowców na gruntach zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe – link:
  Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury nie planuje żadnych prac zmierzających do uwłaszczenia działkowców:
  skan-a2Miesięcznik „Działkowiec” Grudzień 2016 strona 35

  (www.dzialkowiec.com.pl)

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments