Wnioski wraz z Oświadczeniem Działkowca o wyznaczenie opiekuna Działki, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita nr 31/5/2016 z dnia 25-11-2016.

§ 69 Regulaminu

W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

Opiekun działki w wyznaczonym okresie będzie traktowany na równi z użytkownikiem Działki, który przejmie prawa i obowiązki w tym zakresie.

Do pobrania i wypełnienia: Wniosek o wyznaczenie opiekuna

Sprawdź również: Decyzja Zarządu