Osoby współpracujące

Osoba prowadząca ewidencję obrotu kasowego   Do podstawowych obowiązków osoby odpowiedzialnej za obrót gotówkowy należy: dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie KP i KW; przyjmowanie wpłat gotówkowych od działkowców i członków Stowarzyszenia z tytułu opłat uchwalonych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia; naliczanie i pobór odsetek od nieterminowych wpłat przy opóźnieniu przekraczającym 30 dni (dotyczy opłat ogrodowych i wpłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej); odprowadzanie nadwyżki gotówki w kasie ponad ustalone pogotowie kasowe do banku; sporządzanie raportów kasowych; sporządzanie ewidencji wpłat działkowców za indywidualne zużycie energii elektrycznej; udział przy sporządzaniu inwentaryzacji kasy. Osoba odpowiedzialna za obrót gotówkowy ponosi odpowiedzialność materialną za: nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej; dokonywanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych; nienależyte zabezpieczenie i przechowywanie gotówki; dokonywanie wypłat na podstawie nie zatwierdzonych dowodów wypłaty; nieprzestrzeganie regulaminu o ochronie… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Mapa geodezyjna ogrodu

Zarząd podjął uchwalę nr 19/7/2015 o zleceniu wykonania mapy geodezyjnej, by w przyszłości wykonać projekty Ogrodu dotyczące: kanalizacji, wody z Gminy itp. W związku z tą uchwałą prosimy działkowców by sporządzili oświadczenie jak od alejki/drogi/innej działki doprowadzone są do altany lub na działkę (jeżeli brak jest altany): – woda – prąd – gdzie znajduje się szambo i z której strony domku jest umiejscowione Optymalnie byłoby gdyby w oświadczeniu zamieszczony został szkic (wystarczy odręczny/prowizoryczny szkic). Dane te są na niezbędne w celu naniesienia na mapę geodezyjną (w tych samych kosztach co sama mapa), natomiast mapa geodezyjna będzie wymagana także w przypadku konieczności wykupu. Przykładowe szkice: Oświadczenia ze szkicami prosimy przesyłać na adres e-mail Stowarzyszenia, wrzucać do skrzynek na terenie Ogrodu przy Domu Działkowca lub na bramie nr 2 albo wysłać zwykłym listem na adres Stowarzyszenia.

Czytaj dalej

Regulamin ogrodu

Zatwierdzony na Walnym Zebraniu, obowiązujący od 11 marca 2016 roku. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze Rodzinnego Ogrodu Działkowego. „Regulamin i Statut” jest też wydrukowany i dostępny do odbioru bezpłatnie w Domu Działkowca. Regulamin został opracowany przez: Prezes Janinę Śliwa Wiceprezes Zbigniew Smoter Zaopiniowała Stanisława Kostro Radca Prawny

Czytaj dalej