Podczas realizacji ostatnich etapów budowy instalacji sieci kanalizacyjnej (kwiecień-czerwiec 2023) członkowie naszego Zarządu regularnie odbywali konsultacje z wykonawcami oraz osobiście koordynowali dostępność działek, współpracując z: 

  • p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN z Krakowa, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie, 
  • p. Zygmuntem Madejem, kierownikiem budowy, 
  • p. Marcinem Koczurem, właścicielem firmy geodezyjnej Allgeo Geodezja w Krakowie.

Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. W niektórych rejonach budowy należało – względem projektu – wprowadzić korekty głównej magistrali, a także ograniczyć zbędne studzienki (ze względów oszczędnościowych, bez wpływu na jakość głównej magistrali). Po wykonaniu prac, teren budowy został uporządkowany, a miejsca naruszone w trakcie robót naprawione. Wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych opracowano kartograficznie w postaci sumarycznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczono do Zarządu. 

         I tak 2 czerwca b.r. zakończono i rozliczono – zgodną z projektem – budowę magistrali sieci kanalizacji. Łączne wydatki na kanalizację od wiosny 2020 do czerwca 2023 to kwota: 992 196,37 PLN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Załączniku Nr 1, sporządzonym przez Kancelarię Księgową Gaserwis Sp. z o.o., prowadzącą dokumentację księgową naszego Stowarzyszenia.

        Równolegle Zarząd prowadził rozmowy z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. p. Markiem Janasem (także z kierownikami działów technicznych) oraz pracownikami administracyjnymi PUK (p. K.S. i p. M.W.). Podczas tych rozmów udało się wynegocjować likwidację dwóch ściekomierzy (z trzech przewidzianych w projekcie, dzięki czemu ogród zaoszczędził ok. 60 000PLN) oraz obietnicę rozpoznania możliwości rozliczania indywidualnych wodomierzy każdego z Działkowców bezpośrednio z PUK. Mamy nadzieję przedstawić decyzje PUK podczas Nadzwyczajnego Zebrania Walnego pod koniec września.

Co dalej?

         Podczas tegorocznego Forum Działkowiczów (Dom Działkowca, 1 lipiec 2023) przedstawiono wnioski Zarządu ze szczegółowej analizy projektu sieci kanalizacyjnej z 2016 roku, wskazując na rozwiązania projektowe, które wpływają na duże dysproporcje w długości indywidualnych przyłączy do altan. Okazuje się, że właściciele niektórych działek – chcąc podłączyć się do sieci kanalizacji – musieliby wykonać przekop o długości 30-60 metrów, co oznacza bardzo wysokie koszty indywidualnych przyłączy.

Decyzją Forum zostaliśmy jako Zarząd upoważnieni do przygotowania propozycji zniwelowania tych różnic. Po wnikliwej analizie inwentaryzacji powykonawczej ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej (z udziałem wykonawcy i kierownika budowy oraz członków Zarządu) uzupełniliśmy projekt sieci w taki sposób, aby indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji u żadnego z Działkowców nie były dłuższe niż ok. 25 metrów. Z bardzo oszczędnego wyrównania tych dysproporcji i przybliżonego wytyczenia kilku dodatkowych odcinków sieci ogólnej zrodził się wniosek wydłużenia magistrali o dalsze 250-280 metrów oraz uzupełnienia jej o dodatkowe studzienki.

         Biorąc pod uwagę aktualne ceny, koszt budowy uzupełniającej części magistrali sieci kanalizacji wyniósłby w przybliżeniu 160.000-180.000PLN brutto. Do tego należy dodać koszty geodezyjne: inwentaryzację powykonawczą i wprowadzenie pomiarów do zasobu państwowego. W przeliczeniu na działki biorące udział w inwestycji kanalizacyjnej (a jest ich 128), kwota kolejnej (i ostatnej!) składki dla każdego Działkowicza wyniosłaby: 1300-1500 PLN.

Drodzy Państwo!

         Tworzymy środowisko ogrodników już od 40 lat, wykazując zrozumienie i wzajemną życzliwość w trudnych chwilach! Od starszych Działkowców wiemy, jakie wyjątkowe społeczne działania miały tutaj miejsce! Podtrzymajmy te tradycje i wspólnym kosztem zakończmy inwestycję. Gorąco namawiam Państwa do rozważenia i poparcia propozycji Zarządu. Prawdę powiedziawszy nie znajdujemy innego, lepszego rozwiązania impasu w dokończeniu budowy magistrali kanalizacyjnej. 

Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że Działkowcy, poszkodowani niesprawiedliwym projektem kanalizacji sanitarnej, rozważają wystąpienie o zwrot swoich nakładów na inwestycję, skoro nie mają równych szans na przyłączenie się do sieci.

         Gdyby Nadzwyczajne Zebranie Walne poparło propozycję „raty uzupełniającej” i ustaliło termin płatności do połowy października b.r., to z dużym prawdopodobieństwem udałoby się jeszcze w tym sezonie zakończyć pełną główną sieć kanalizacji (według cennika obowiązującego w tym roku!).

A na wiosnę rozpoczęłyby się prace z indywidualnymi przyłączami… 🙂

         Do rozwiązania pozostaje nadal kwestia zaległości Działkowców zobowiązanych do płatności inwestycyjnej. Dla zobrazowania kwestii zadłużenia publikuję poniższe zestawienie:

  • stan wpłat na dzień 4 IX 2023

Brak zaległości                             109 działek       84,38 %  

Zaległość <= 1000 PLN                    4 działki          3,13 %

Zaległość >= 1500 i < 3000 PLN     6 działek         4,69 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN     3 działki          2,34 %

Zaległość >= 5000 PLN                    7 działek         5,47 %  

Aktualnie zaległości posiada w sumie  20 działek


  • stan tych płatności rok temu 30 X 2022

Brak zaległości                               77 działek       59,7 %

Zaległość  1000 PLN                      20 działek       15,5 %

Zaległość >= 1500 i < 3000  PLN     8 działek        6,2 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN    14 działek      10,8 %

Zaległość >= 5000 PLN                   10 działek        7,75 %

                       Zaległości posiadały 52 działki


Załączniku 02 znajdą Państwo Listę Dłużników (dostępną jedynie dla zalogowanych Członków Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita), którzy do dnia 1 września 2023 nie dokonali pełnej wpłaty (8500 PLN) na rachunek inwestycyjny dedykowany kanalizacji. Uprzejmie informuję, że każda z tych Osób została wcześniej o konieczności publikacji zadłużenia uprzedzona:

  • w formie pisemnej (Wiadomości Nr 6/22 od Zarządu SOKmita, 10 listopad 2022 r., pkt 4 WPŁATY na KANALIZACJĘ)
  • w formie telefonicznej przez Członka Zarządu (ostatnie próby połączenia miały miejsce we wrześniu b.r.); Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za nieodbieranie telefonu przez Dłużników (często notoryczne).

         Szanowni Państwo Działkowicze,

         Przedstawiłam możliwie skrupulatnie najważniejsze sprawy i propozycje rozwiązań zaistniałego impasu. Może Państwo zaproponujecie jeszcze jakieś inne rozstrzygnięcia? Proszę o rozważne i przemyślane decyzje. Od ośmiu lat oczekujemy z wielką nadzieją na włączenie wszystkich działek w ogólnodostępną sieć kanalizacyjną w naszym Ogrodzie !!!

Zagłosujemy na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym…

Z upoważnienia Zarządu

Magdalena Długosz

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz Kaźmierczuk
Tomasz Kaźmierczuk
8 września 2023 19:18

Jeśli istnieje taka możliwość, proszę o poddanie pod głosowanie.

Tomasz Kaźmierczuk
Tomasz Kaźmierczuk
8 września 2023 19:17

Szanowni Państwo,
mam propozycję do rozważenia:
1. Wycenić podłączenie wszystkich działek do kanalizacji.
2. Wliczyć średnią cenę
3. Tylko ten kto zapłaci zostanie podłączony.
Będziemy do końca solidarni wobec siebie (do tej pory płaciliśmy po równo).