Podczas realizacji ostatnich etapów budowy instalacji sieci kanalizacyjnej (kwiecień-czerwiec 2023) członkowie naszego Zarządu regularnie odbywali konsultacje z wykonawcami oraz osobiście koordynowali dostępność działek, współpracując z: 

  • p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN z Krakowa, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie, 
  • p. Zygmuntem Madejem, kierownikiem budowy, 
  • p. Marcinem Koczurem, właścicielem firmy geodezyjnej Allgeo Geodezja w Krakowie.

Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. W niektórych rejonach budowy należało – względem projektu – wprowadzić korekty głównej magistrali, a także ograniczyć zbędne studzienki (ze względów oszczędnościowych, bez wpływu na jakość głównej magistrali). Po wykonaniu prac, teren budowy został uporządkowany, a miejsca naruszone w trakcie robót naprawione. Wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych opracowano kartograficznie w postaci sumarycznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczono do Zarządu. 

         I tak 2 czerwca b.r. zakończono i rozliczono – zgodną z projektem – budowę magistrali sieci kanalizacji. Łączne wydatki na kanalizację od wiosny 2020 do czerwca 2023 to kwota: 992 196,37 PLN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Załączniku Nr 1, sporządzonym przez Kancelarię Księgową Gaserwis Sp. z o.o., prowadzącą dokumentację księgową naszego Stowarzyszenia.

        Równolegle Zarząd prowadził rozmowy z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. p. Markiem Janasem (także z kierownikami działów technicznych) oraz pracownikami administracyjnymi PUK (p. K.S. i p. M.W.). Podczas tych rozmów udało się wynegocjować likwidację dwóch ściekomierzy (z trzech przewidzianych w projekcie, dzięki czemu ogród zaoszczędził ok. 60 000PLN) oraz obietnicę rozpoznania możliwości rozliczania indywidualnych wodomierzy każdego z Działkowców bezpośrednio z PUK. Mamy nadzieję przedstawić decyzje PUK podczas Nadzwyczajnego Zebrania Walnego pod koniec września.

Co dalej?

         Podczas tegorocznego Forum Działkowiczów (Dom Działkowca, 1 lipiec 2023) przedstawiono wnioski Zarządu ze szczegółowej analizy projektu sieci kanalizacyjnej z 2016 roku, wskazując na rozwiązania projektowe, które wpływają na duże dysproporcje w długości indywidualnych przyłączy do altan. Okazuje się, że właściciele niektórych działek – chcąc podłączyć się do sieci kanalizacji – musieliby wykonać przekop o długości 30-60 metrów, co oznacza bardzo wysokie koszty indywidualnych przyłączy.

Decyzją Forum zostaliśmy jako Zarząd upoważnieni do przygotowania propozycji zniwelowania tych różnic. Po wnikliwej analizie inwentaryzacji powykonawczej ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej (z udziałem wykonawcy i kierownika budowy oraz członków Zarządu) uzupełniliśmy projekt sieci w taki sposób, aby indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji u żadnego z Działkowców nie były dłuższe niż ok. 25 metrów. Z bardzo oszczędnego wyrównania tych dysproporcji i przybliżonego wytyczenia kilku dodatkowych odcinków sieci ogólnej zrodził się wniosek wydłużenia magistrali o dalsze 250-280 metrów oraz uzupełnienia jej o dodatkowe studzienki.

         Biorąc pod uwagę aktualne ceny, koszt budowy uzupełniającej części magistrali sieci kanalizacji wyniósłby w przybliżeniu 160.000-180.000PLN brutto. Do tego należy dodać koszty geodezyjne: inwentaryzację powykonawczą i wprowadzenie pomiarów do zasobu państwowego. W przeliczeniu na działki biorące udział w inwestycji kanalizacyjnej (a jest ich 128), kwota kolejnej (i ostatnej!) składki dla każdego Działkowicza wyniosłaby: 1300-1500 PLN.

Drodzy Państwo!

         Tworzymy środowisko ogrodników już od 40 lat, wykazując zrozumienie i wzajemną życzliwość w trudnych chwilach! Od starszych Działkowców wiemy, jakie wyjątkowe społeczne działania miały tutaj miejsce! Podtrzymajmy te tradycje i wspólnym kosztem zakończmy inwestycję. Gorąco namawiam Państwa do rozważenia i poparcia propozycji Zarządu. Prawdę powiedziawszy nie znajdujemy innego, lepszego rozwiązania impasu w dokończeniu budowy magistrali kanalizacyjnej. 

Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że Działkowcy, poszkodowani niesprawiedliwym projektem kanalizacji sanitarnej, rozważają wystąpienie o zwrot swoich nakładów na inwestycję, skoro nie mają równych szans na przyłączenie się do sieci.

         Gdyby Nadzwyczajne Zebranie Walne poparło propozycję „raty uzupełniającej” i ustaliło termin płatności do połowy października b.r., to z dużym prawdopodobieństwem udałoby się jeszcze w tym sezonie zakończyć pełną główną sieć kanalizacji (według cennika obowiązującego w tym roku!).

A na wiosnę rozpoczęłyby się prace z indywidualnymi przyłączami… 🙂

         Do rozwiązania pozostaje nadal kwestia zaległości Działkowców zobowiązanych do płatności inwestycyjnej. Dla zobrazowania kwestii zadłużenia publikuję poniższe zestawienie:

  • stan wpłat na dzień 4 IX 2023

Brak zaległości                             109 działek       84,38 %  

Zaległość <= 1000 PLN                    4 działki          3,13 %

Zaległość >= 1500 i < 3000 PLN     6 działek         4,69 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN     3 działki          2,34 %

Zaległość >= 5000 PLN                    7 działek         5,47 %  

Aktualnie zaległości posiada w sumie  20 działek


  • stan tych płatności rok temu 30 X 2022

Brak zaległości                               77 działek       59,7 %

Zaległość  1000 PLN                      20 działek       15,5 %

Zaległość >= 1500 i < 3000  PLN     8 działek        6,2 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN    14 działek      10,8 %

Zaległość >= 5000 PLN                  10 działek        7,75 %

                       Zaległości posiadały 52 działki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NA PROŚBĘ DZIAŁKOWCÓW DODAJĘ INFORMACJĘ I PRZYPOMINAM RAZ JESZCZE KWOTĘ SUMY WPŁAT, JAKIE KAŻDY DZIAŁKOWIEC UCZESTNICZĄCY W INWESTYCJI BUDOWY OGRODOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POWINIEN BYŁ WPŁACIĆ (w latach 2017-2022) NA KONTO KANALIZACYJNE (Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji: Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311)

SUMA WPŁAT WYNOSI 8500PLN


Załączniku 02 znajdą Państwo Listę Dłużników (dostępną jedynie dla zalogowanych Członków Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita), którzy do dnia 1 września 2023 nie dokonali pełnej wpłaty (8500 PLN) na rachunek inwestycyjny dedykowany kanalizacji. Uprzejmie informuję, że każda z tych Osób została wcześniej o konieczności publikacji zadłużenia uprzedzona:

  • w formie pisemnej (Wiadomości Nr 6/22 od Zarządu SOKmita, 10 listopad 2022 r., pkt 4 WPŁATY na KANALIZACJĘ)
  • w formie telefonicznej przez Członka Zarządu (ostatnie próby połączenia miały miejsce we wrześniu b.r.); Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za nieodbieranie telefonu przez Dłużników (często notoryczne).

         Szanowni Państwo Działkowicze,

         Przedstawiłam możliwie skrupulatnie najważniejsze sprawy i propozycje rozwiązań zaistniałego impasu. Może Państwo zaproponujecie jeszcze jakieś inne rozstrzygnięcia? Proszę o rozważne i przemyślane decyzje. Od ośmiu lat oczekujemy z wielką nadzieją na włączenie wszystkich działek w ogólnodostępną sieć kanalizacyjną w naszym Ogrodzie !!!

Zagłosujemy na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym…

Z upoważnienia Zarządu

Magdalena Długosz

Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
8 września 2023 19:18

Jeśli istnieje taka możliwość, proszę o poddanie pod głosowanie.

Tomasz
Tomasz
8 września 2023 19:17

Szanowni Państwo,
mam propozycję do rozważenia:
1. Wycenić podłączenie wszystkich działek do kanalizacji.
2. Wliczyć średnią cenę
3. Tylko ten kto zapłaci zostanie podłączony.
Będziemy do końca solidarni wobec siebie (do tej pory płaciliśmy po równo).

Piotr Piguła
Piotr Piguła
Reply to  Tomasz
30 września 2023 23:32

Tylko, że jak ktoś nie zapłaci to nie będzie sumy do podłączenia i reszta będzie musiała się składać. Więcej piszą o tym zainteresowani na Facebooku ogrodu.

Tomasz
Tomasz
Reply to  Piotr Piguła
10 grudnia 2023 16:46

Jak ktoś nie wpłaci to nie będzie podłączony, więc inni nie będą go finansowali. Można też przyjąć 2 rozwiązanie, czyli samemu zapłacić za podłączenie, a potem to usrednić i rozliczyć. Część działkowców ma poniżej 5 m, a inni powyżej 20 m – musi być sprawiedliwie rozliczenie do końca inwestycji.