PRZYCINANIE gałęzi także w ramach usług prywatnych

Drodzy Państwo,

ruszyły prace z rozdrabnianiem gałęzi. Pogoda dopisuje, stosy gałęzi ogromne i ekipa będzie w ogrodzie dłużej niż zwykle. Na pewno do czwartku 28 września, a może nawet do piątku. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył z wycinką, może jeszcze to zrobić i dostarczyć gałęzie we właściwe miejsce (w ciągu najbliższych dwóch dni). Przybliżony plan pracy rębaka jest następujący:

  • najpierw stos w pobliżu bramy 3. (wtorek),
  • potem okolice zbiorników wodnych (wtorek, środa),
  • a na końcu niedaleko bramy 2. (środa, czwartek).

Ponadto firma przyjmuje indywidualne zamówienia na odpłatne przycinanie gałęzi i drzew. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany podaję namiar na Pana Roberta Nowaka: 696 065 047.

Serdecznie pozdrawiam w te piękne dni polskiej jesieni

Magdalena Długosz

Czytaj dalej

OBOWIĄZEK zamykania bram na kłódkę

Dzień dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej o obowiązku zamykania bram na kłódkę.
Niezamykanie bram na noc lub niedokładne ich zamknięcie stanowi okazję do przedostawania się dzików na teren Ogrodu.
Załączam CZTERY zdjecia jako przykłady z bramy nr 3, która NIE została dokładnie zamknięta, co widać na zdjęciu nr 1 i 2, na zdjęciach nr 3 i 4 przedstawiłem prawidłowy sposób jej zamknięcia.
Dziękuję i pozdrawiam
(nazwisko Autora zostało podane Zarządowi)
PROSIMY NIE IGNOROWAĆ TEGO OBOWIĄZKU !!! NIE ZAPRASZAJMY DZIKÓW NA TEREN OGRODU !!!
 
 
 
 
Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIA za bezinteresowne prace na rzecz Ogrodu

Dobrze, że są takie Osoby jak Pan Władysław Ciastoń z Działki Nr 18. Na prośbę Zarządu zdiagnozował on przyczynę niewłaściwie działającej elektroniki pompy wodnej. Następnie dobrał odpowiedni nowy kontroler i nieodpłatnie go wymienił. Jesteśmy mu – a także współpracującemu z nim p.Dominikowi – niezmiernie wdzięczni. Prace zajęły wiele godzin!

A skoro piszę słowa o bezinteresownej pracy na rzecz Ogrodu, pragnę również zdecydowanie wyróżnić Pana Marcina Ślazyka, który troszczy się o nasz ogród i zgłasza gotowość do honorowej pracy na każdą prośbę! Składam Panu najserdeczniejsze podziękowania.

Nie o wszystkich społecznych działaniach na rzecz ogrodu jesteśmy jako Zarząd informowani i nie wszystkie Osoby wyraziły zgodę, aby je wymienić. Więc – pozwólcie Państwo – że głęboko pokłonię się wszystkim BEZIMIENNYM SPOŁECZNIKOM 😆 . Gdyby takich Osób było więcej, inaczej toczyłoby się życie na terenie ogrodu…

Serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu Zarządu
Magdalena Długosz
Czytaj dalej

KANALIZACJA – 3 PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA IMPASU

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze,

do skrzynki pocztowej Zarządu wpłynął list, którego treść wklejam poniżej. Zarząd składa serdeczne podziękowania Działkowiczom, którzy przedstawiają trzy możliwości rozwiązania impasu w ukończeniu budowy ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponownie zachęcamy Wszystkich Państwa do przesyłania swoich własnych propozycji, które zostaną przez Zarząd  udostępnione pozostałym Działkowiczom. To pozwoli przemyśleć problem pod różnymi aspektami i przeprowadzić merytoryczną dyskusję na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym. Z serdecznościami MD


Szanowni Państwo,

przesyłamy propozycje rozwiązań dotyczących sieci kanalizacyjnych. (…) Naszym zdaniem aktualna propozycja Zarządu, gdzie ostatecznie każdy będzie miał inną cenę do podłączenia, nie sprawdzi się i doprowadzi do niepotrzebnych napięć.

Będziemy wdzięczni za zachowanie anonimowości.

(…)


Propozycja WYŁĄCZENIA części Działkowców z dalszego współfinansowania sieci kanalizacyjnej

Propozycja I 

daje możliwość wyłączenia z dalszego współfinansowania budowy i podłączenia do sieci kanalizacyjnej części Działkowców pod określonymi warunkami:

  • Posiadanie sprawnego szamba.
  • Regularne, przynajmniej raz na 4 lata, opróżnianie szamba, począwszy od 01.01.2024r
  • Dostarczanie potwierdzenia opróżnienia szamba, wraz fakturą usługi, do Zarządu ROD-Kmita.
  • Brak potwierdzenia będzie skutkował nałożeniem opłaty w wysokości 600 zł co roku (do ustalenia kwota).
  • Działkowcy wyłączeni z dalszego współfinansowania, nie będą rościli praw do zwrotu kosztów dotychczas poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej.

Istnieje możliwość podłączenia Działkowców wyłączonych z dalszego współfinansowania do sieci kanalizacyjnej w późniejszym terminie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd ROD-Kmita.


Propozycje 2 rozwiązań SOLIDARNEGO PODŁĄCZENIA wszystkich działkowców  do sieci kanalizacyjnej

Propozycja II 

zakłada, aby od początku do końca, solidarnie, na równych zasadach sfinansować podłączenie wszystkich Działek do sieci kanalizacyjnej.

Propozycja ta uwzględnia ustalenie dodatkowych dwóch rat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Wysokość I raty będzie wynikała z przybliżonego oszacowania (przy współpracy jedynie z firmą wykonawczą) kosztów podłączenia wszystkich Działek. Rata I będzie wpłacana do dnia 15.10.2023r (do ustalenia). Wysokość II raty (uzupełniającej) będzie wyliczona po podłączeniu wszystkich Działek do sieci i pokryje ostateczne koszty wynikłe z trudnych do przewidzenia komplikacji na etapie szacowania I raty. Rata II byłaby wpłacana do dnia 15.10.2024r (do ustalenia).

Do sieci kanalizacyjnej zostałyby podłączone tylko te Działki, których właściciele wpłacą I ratę. Działkowicze, którzy nie uregulują w terminie raty I i II zostaliby poddani windykacji.

Wszystkie prace do tej pory finansowaliśmy wspólnie, nawet jeśli problem nie dotyczył wszystkich po równo. Przykładem może być naprawa części ogrodzenia. Jeśli zrezygnujemy z solidarności, to wszystkie kolejne przedsięwzięcia będą obarczone ryzykiem niepowodzeń i traktowane głównie z perspektywy własnych interesów.


Propozycja III 

również zakłada solidarność w ponoszeniu kosztów związanych z podłączeniem wszystkich Działek do sieci kanalizacyjnej.

Każdy Działkowiec indywidualnie lub w porozumieniu z innymi Działkowiczami indywidualnie podłączyłby Działkę do sieci kanalizacyjnej. Termin realizacji tego zadania to 30.10.2024r (do ustalenia).

Po podłączeniu, każdy Działkowiec w ustalonym terminie dostarczy Zarządowi ROD Kmita potwierdzenie kosztów podłączenia. Na podstawie sumarycznych kosztów, Zarząd ustali średnią kwotę za podłączenie i dla każdego Działkowca wyliczy kwotę dopłaty lub zwrotu wynikającej z różnicy z poniesionych kosztów względem średniej kwoty za podłączenie.

Działkowicz, który do wyznaczonego dnia, nie podłączy się do sieci kanalizacyjnej, będzie mógł to wykonać w późniejszym terminie, jednakże po uregulowaniu opłaty nie niższej od średniej kwoty (plus inflacja) za podłączenie.

Naszym zdaniem największe szanse na sukces ma propozycja I. Część Działkowiczów ma sprawne szamba i dba o ich regularne opróżnianie. Dla nich dalsza inwestycja w sieć kanalizacyjną jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Zarząd ROD Kmita będzie miał jasny status, kto uczestniczy w dalszym współfinansowaniu, a kto indywidualnie dba o oczyszczanie ścieków.

Aby skutecznie i sprawnie przeprowadzić głosowanie nad powyższymi propozycjami można zastosować równolegle głosowanie przez internet, drogą korespondencyjną i w formie kart do głosowania.

Czytaj dalej