Po utworzeniu i zweryfikowaniu wszystkich kont użytkowników działek, być może będzie możliwość przeprowadzania głosowań w formie interaktywnej przez stronę internetową (ale taka forma głosowań wymaga zatwierdzenia na Zebraniu).

Poniżej linki do głosowań testowych:

Głosowanie nr 1 – system

Głosowanie nr 2 – internet

 


Zasady głosowania:

 • umożliwiamy oddanie głosu za pomocą systemu głosowania na stronie rod-kmita
 • tylko dla zweryfikowanych kont właścicieli działek (wkrótce wszyscy będą mieli utworzone konto)
 • jeden użytkownik = jeden głos (system zapisuje wybór i uniemożliwia jego zmianę)
 • głosowanie przeprowadzane będzie po poinformowaniu użytkowników o temacie głosowania i czasie zbierania głosów za pomocą wiadomości e-mail (wykorzystamy adres e-mail podany przy rejestracji konta lub ten, który jest w dokumentach)
 • głos każdego użytkownika jest zapisywany, drukowany i widoczny w systemie i dokumentach dostępnych dla Zarządu (nie ma możliwości manipulacji wynikami)
 • oczywiście można będzie również głosować
  -w trakcie Zebrania osobiście
  -za pomocą kart do głosowania (dostępnych do wydrukowania na stronie www lub w Domu Działkowca lub na Zebraniu) lub wysyłanych tradycyjną pocztą.

Na razie głosowania są w fazie testów…

Wynik takiego głosowania nie zmienia nic w dotychczasowym działaniu Stowarzyszenia Rod Kmita, może jednak ułatwić prowadzenie dyskusji nad problemem, którego dotyczy dane głosowanie. System głosowań/ankiet posłuży (mamy nadzieję) do większego zaangażowania użytkowników w działalności Stowarzyszenia Rod Kmita. Głosowanie na naszej stronie jest (na razie) tylko formą Ankiety.

Ponieważ:

 • nie wszyscy mają jeszcze konto
 • aby taki sposób głosowania dawał jakiś efekt należy wprowadzić zmiany w STATUCIE Stowarzyszenia:
  „1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
  2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają większością głosów oddanych przez członków obecnych.”

KILKA PYTAŃ i odpowiedzi:

Kto może głosować?
Tylko użytkownicy zarejestrowani i zalogowani na stronie www.rod-kmita.pl.

Konta użytkowników zarejestrowanych zostaną zweryfikowane (na podstawie danych przekazanych Zarządowi, adresu e-mail, numeru działki, imienia i nazwiska itp.).

Czy to bezpieczne?
Użytkownicy muszą być zalogowani aby móc głosować – dlatego zalecamy utworzenie konta z SILNYM hasłem (litery, cyfry, znaki specjalne).

Każda aktywność użytkownika jest zapisywana (w logach, na koncie użytkownika, w systemie) więc niemożliwe jest zmienianie tych danych bez pozostawienia śladów manipulacji. (Sprawdź)

Głosów oddanych na naszej stronie www przez zarejestrowanego użytkownika (a tylko takie będą możliwe) nie da się sfałszować bez pozostawienia śladów, więc jest to bardzo bezpieczny system.

System wysyła automatycznie e-maila do użytkownika, który oddał głos (z informacją o oddanym głosie) więc użytkownik ma u siebie potwierdzenie.

Głosowanie jest jawne czy tajne?
Inni użytkownicy nie widzą jak głosowałeś/głosowałaś.
Oddane głosy na stronie www są widoczne dla Administratora i Zarządu (i dla głosującego).

Głosowania tajne są możliwe tylko podczas Zebrania (na kartkach lub za pomocą kulek 😉 ).

Wynik głosowania?
Jeśli taki sposób głosowania zostanie zatwierdzony na Zebraniu Użytkowników / Członków Stowarzyszenia to wynik będzie obowiązujący (potrzebna jednak będzie zgoda na zbieranie głosów przez naszą stronę www).

Głosowania mogą być też przeprowadzane tylko w celu zebrania informacji / sugestii / propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia (Zarząd/Zebranie mogą potem nad nimi dyskutować uwzględniając wyniki głosowania).

Pomyłka w głosowaniu?
Prosimy o rozważne zaznaczanie opcji w odpowiedzi!

Zmiana swojego oddanego głosu będzie możliwa tylko do momentu zakończenia głosowania (tylko przez kontakt z Administratorem). Każda zmiana zostanie zarejestrowana w systemie.

Propozycje?
Prosimy o przesyłanie propozycji tematów, które można poddać głosowaniu (w komentarzu do tego wpisu lub przez FORMULARZ).
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Wolfarth
Anna Wolfarth
28 kwietnia 2023 23:52

Uważam, że to świetny pomysł.
Z wyrazami szacunku dla Zarządu,
Anna Wolfarth