Użytkowników działek jest w naszym ogrodzie ok. 170 osób.

Na zebraniu pojawiło się ok 30 osób…

Ze wzgledów formalnych na zebraniu nie zostały zatwierdzone wszystkie uchwały, których propozycje zostały zgłoszone (propozycje-LINK).

Podczas zebrania została ogłoszona przerwa (w celu dopracowania projektów uchwał itp.) do 31 października 2024 roku.

Tak więc dalsze prace związane m.in. z zatwierdzaniem uchwał, zatwierdzeniem preliminarza, udzieleniem absolutorium zostaną wznowione w nowym terminie (informacja zostanie dostarczona e-mailem, na naszej stronie www oraz pocztą).