Po 15.04.2024r. w związku z rozpoczęciem sezonu, na mocy Art. 15 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), który stanowi, iż Stowarzyszenie Ogrodowe zapewnia zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD Kmita, pojawiły się kontenery do zbierania odpadów typu zmieszanego.

Bezwzględnie należy stosować się do definicji „odpad komunalny” który został wyrażony w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151, tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2687) Art. 3 pkt. 7 gdzie:

„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych …, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane.”

Mając powyższe na uwadze zakazane jest umieszczanie w kontenerach m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, AGD, RTV, opon, odpadów niebezpiecznych w tym farby, rozpuszczalniki, meble, wyposażenia budynków, odpady zielone (zbierane w innym trybie) oraz takie, które nie mieszczą się w ramach definicji jakie nakłada Ustawodawca.

Po ujawnieniu takich opadów, Przedsiębiorstwo Oczyszczania nałoży opłatę dodatkową za utylizację takich odpadów, a to obciąży Nas Wszystkich.

Pozostałe odpady (w tym wielkogabarytowe), nie będące odpadami komunalnymi można utylizować na własną rękę poprzez zamówienie we własnym zakresie odbioru takich odpadów. W wielu miejscach działają punkty do odbierania takich odpadów za darmo gdzie można je dostarczyć; są to np.: Punkty Oddawania, Elektrobrygada

Z upoważnienia Zarządu

Sekretarz


Postawione kontenery służą TYLKO DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH TYPU ZMIESZANEGO

Poniżej zdjęcia kontenerów z poprzedniego sezonu:

Nie może to tak wyglądać…
Przypominamy, że nie wolno do kontenerów (oraz w ich pobliżu) umieszczać odpadów nie spełniających definicji odpadów komunalnych.


Zapraszamy do dyskusji na FORUM

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wiesława
Wiesława
9 maja 2024 13:46

Przy tych kontenerach na odpady zmieszane powinny być zainstalowane kamery, żeby rejestrowały wrzucanie śmieci innych niż zmieszane. Dramat. Bojlery, grille i inne wielkogabarytowe śmieci wrzucone przez niektórych działkowiczów, a wszyscy będziemy ponosić konsekwencje, choć nie wszyscy korzystają z tych kontenerów.
Osobiście swoje śmieci zmieszane, plastiki i inne wywozimy z dzialki, jak wielu naszych sąsiadów.
Pozdrawiam
WB

DOROTA PLĄDER
DOROTA PLĄDER
Odpowiedz do  Wiesława
22 maja 2024 19:45

Witam niektórzy działkowcy dorośli ludzie zachowuja sie gorzej niż dzieci faktycznie w kontenerze sa gałęzie klocki z drzewa grube patyki wstyd nic tylko kamera powinna być bo ludzie niektórzy myślą tylko o sobie ..,WSTYDZCIE SIĘ

Wiesława
Wiesława
Odpowiedz do  DOROTA PLĄDER
22 maja 2024 22:55

Pani Doroto, podejrzewam, że w kwestii segregacji odpadów dzieci są bardziej świadome i odpowiedzialne, niż niektórzy dorośli. A tutaj dorośli z kolei świadomie wrzucają to co powinni we własnym zakresie usunąć z działki.
Pozdrawiam